صفحه اصلي
رویدادهای مرتبط با دانشگاه
دستورالعمل اصلاح نحوه برگزاری ارزیابی جامع دوره دكتری/ برگزاری آزمون جامع نیمسال دوم در نیمه اول تیرماه


دكتر علیرضا رهایی با ابلاغ بخشنامه ای به روسای واحدها و مراكز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، دستورالعمل اصلاح نحوه برگزاری ارزیابی جامع دوره دكتری تخصصی آموزشی پژوهشی را اعلام كرد. 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، در این بخشنامه آمده است: پیرو شیوه‌نامه ارزیابی جامع دوره دكتری تخصصی آموزشی پژوهشی مورخ 95/11/12 و به منظور یكسان‌سازی نحوه برگزاری و اجرای مناسب ارزیابی جامع دوره دكتری تخصصی، آزمون مذكور برای تمامی دانشجویان دوره دكتری تخصصی از نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 و بعد از آن با فرآیند جدید برگزار خواهد شد.

براساس بندهای این بخشنامه، ارزیابی جامع در محل های تعیین‌ شده توسط كمیته برگزاری استان (با هماهنگی واحدهای دانشگاهی) و با نظارت آن كمیته و اداره كل نظارت و ارزیابی آموزشی دانشگاه برگزار می‌شود.

در این بخشنامه تاكید شده كه این ارزیابی در هر سال تحصیلی دو نوبت برگزار می شود كه زمان برگزاری ارزیابی جامع برای نیمسال اول هر سال تحصیلی از ابتدای هفته آخر آبان ماه تا پایان هفته اول آذرماه (بازه زمانی دو هفته) و در نیمسال دوم هر سال تحصیلی از ابتدای هفته آخر اردیبهشت ماه تا پایان هفته اول خردادماه (بازه زمانی دو هفته) است.

براساس این بخشنامه و به منظور مدیریت امور اجرایی برگزاری ارزیابی جامع استانی، در هر استان كمیته برگزاری متشكل از 5 نفر از بین اعضای شورای آموزشی و تحصیلات تكمیلی استان (معاونان آموزشی واحدهای استان با مرتبه علمی حداقل استادیاری) از طریق رأی‌گیری تعیین می‌شود. رئیس این شورای آموزشی به عنوان رئیس این كمیته بوده و احكام اعضا توسط دبیر هیات امنای استان صادر می‌شود.

در این بخشنامه تاكید شده در هر رشته یك كارگروه 3 تا 7 نفره تخصصی استانی از اعضای هیات علمی (ترجیحاً تمام‌وقت) متخصص در رشته واحدهای استان تشكیل می‌شود. با توجه به اینكه آزمون جامع با هدف سنجش احراز توانایی علمی و تخصصی جهت آغاز فعالیت پژوهشی دانشجوست، فهرست عناوین موضوعات تعیین شده (حداقل 3 و حداكثر 5 موضوع) و منابع مرتبط با آنها، توسط كمیته برگزاری هر استان باید حداقل یك ماه قبل از زمان برگزاری بخش كتبی آزمون جامع، از طریق استان به اطلاع واحدهای دانشگاهی مربوطه رسانده شود. هر یك از واحدهای دانشگاهی ملزم به اطلاع رسانی عناوین یادشده به دانشجویان هستند.

بخش شفاهی ارزیابی جامع مطابق ضوابط شیوه‌نامه مورخ 95/11/12 با حضور برخی از اعضای كارگروه تخصصی و توسط مدرسان هر یك از گروه های تخصصی در واحد دانشگاهی محل تحصیل دانشجو و پس از اجرای بخش كتبی ارزیابی جامع، برگزار می شود.

در این بخشنامه تاكید شده كه دستورالعمل مذكور برای تمامی دانشجویان مقطع دكتری تخصصی كه از نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 و بعد از آن امتحان جامع را اخذ می كنند، لازم الاجراست.

لازم به ذكر است، براساس بند 3 این بخشنامه و طبق مصوبه شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی دانشگاه آزاد اسلامی، امتحان جامع دانشجویان دوره دكتری نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 به دلیل همزمانی برگزاری این آزمون با ماه مبارك رمضان، استثنائا در نیمه اول تیرماه برگزار خواهد شد.

منبع: سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی