صفحه اصلي
رویدادهای مرتبط با دانشگاه
آغاز تغییر رشته گروه پزشكی دانشگاه آزاد اسلامی از 18 آذرماه


   دانشجویانی كه فرم شماره 15 پذیرش در رشته‌های ذخیره گروه پزشكی دانشگاه آزاد اسلامی را پر كرده بودند اما در انتخاب رشته تاریخ‌های 25 شهریورماه و 23 مهرماه پذیرفته نشدند می‌توانند بار دیگر از فرصت انتخاب رشته استفاده كنند.

   این دسته از دانشجویان می‌توانند از روز یكشنبه 18 آذرماه تا روز شنبه 20 آذرماه نسبت به انتخاب حداكثر 10 رشته محل اقدام كنند.

این دانشجویان می‌توانند با مراجعه به مركز آزمون درخواست‌های خود را ثبت كنند.

منبع: خبرگزاری آنا