صفحه اصلي
رویدادهای مرتبط با دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی حدود 100هزار شغل ایجاد كرده است


رییس هیات موسس و هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی با دارا بودن حدود یك میلیون و 600هزار دانشجو،حدود 70هزار نفر اساتید تمام وقت و نیمه وقت و 40هزار كارمند بزرگترین دانشگاه حضوری جهان به شمار می رود. 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از ایسكانیوز، دكتر ولایتی رییس هیات موسس و هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی در برنامه مجله دانشگاه گفت: ما هیچ دانشگاه حضوری با این وسعت و كثرت دانشجو و استاد در جهان نداریم. دانشگاه آزاد اسلامی با دارا بودن حدود یك میلیون و 600هزار دانشجو،حدود 70هزار نفر اساتید تمام وقت و نیمه وقت و 40هزار كارمند بزرگترین دانشگاه حضوری جهان به شمار می رود. 

در ادامه دكتر نوریان دبیركل هیات موسس دانشگاه عنوان كرد: دانشگاه آزاد در دوره های اولیه به ناچار به صورت متمركز اداره می شد اما هم اكنون تیم هایی مسئول بررسی و ساماندهی ساختارهای پژوهشی و مهندسی دانشگاه شده اند.

وی افزود: هدف اصلی دانشگاه چابك سازی است البته باید توجه داشت كه چابك سازی به معنای اخراج و یا كاهش مدیران نبوده بلكه نوعی تبیین در وظایف افراد است.

دكتر جاسبی عضو هیات امنای دانشگاه آزاد در ادامه این برنامه نیز عنوان كرد: یكی دیگر از نكات مورد توجه، اشتغالی است كه دانشگاه آزاد اسلامی ایجاد كرده است. ما حدود 80هزار نفر عضو هیات علمی و پرسنل مستقیم و غیر مستقیم داریم كه حقوق این افراد توسط دانشگاه پرداخت می شود.

وی با بیان اینكه دانشگاه آزاد اسلامی حدود 100هزار شغل ایجاد كرده است گفت: در این راستا می توان به 20میلیون فضای آموزشی دانشگاه آزاد اشاره كرد كه به دست پیمانكاران و شركت های خارج از دانشگاه سپرده شد و ایجاد اشتغال كرد.

منادی سپیدان معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه خاطرنشان كرد: در دو سال گذشته حدود 1323نفر از اساتید دانش آموخته دانشگاه های دولتی جذب دانشگاه آزاد اسلامی شده اند.

وی اضافه كرد: در سال جاری نیز بالای 350نفر از اساتید جذب دانشگاه آزاد شده اند كه امیدواریم این تعداد در سال های آینده به رقم بالای 5هزار نفر برسد و دانشگاه آزاد موجب افزایش اشتغال زایی بیشتر در كشور شود.

منبع: سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی