صفحه اصلي
رویدادهای مرتبط با دانشگاه
دانشگاه آزاد از آموزش به سمت پژوهش محوری در حركت است
دكتر فرهاد رهبر:


رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: برگزاری دوره های پودمانی و كاربردی نیاز امروز كشور بوده و برای دانشگاه درآمدزا است. 

   به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دكتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در شانزدهمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی كه در واحد مشهد برگزار شد، با انتقاد از اینكه 98 درصد درآمد دانشگاه از شهریه تامین می شود، گفت: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر كشور دارای توانمندی و ظرفیت های زیادی است كه باید با برنامه ریزی درست به سمت بهبود و كسب درآمدهای غیر شهریه ای گام برداریم.

   وی بر برنامه ریزی جدی واحدهای دانشگاهی دركسب درآمدهای غیر شهریه ای تاكید كرد و گفت: اكنون دانشگاه دارای ظرفیت عظیمی از تجهیزات و كارگاهها و آزمایشگاههای مختلف است كه با برنامه ریزی به خوبی می تواند از ظرفیت ها استفاده كند.

   رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تاكید كرد: به عنوان مثال برگزاری دوره های كاربردی و پودمانی نیاز امروز جوانان كشور و بازار كار است و می تواند به درآمدزایی دانشگاه كمك كند.

   دكتر فرهاد رهبر با اشاره به اینكه رشته های تحصیلی باید براساس نیاز جامعه در دانشگاه ها برنامه ریزی شود، اظهار داشت: تربیت نیروی متخصص و فرهیخته از اهداف مهم دانشگاه است كه با كارآمدی مشكلات جامعه را رفع كند.

   رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینكه دیگر استراتژی آموزش برای آموزش تعطیل است، بر آموزش دانشجویان برای فعالیت كسب و كار تاكید كرد و گفت: دانشگاه از آموزش محوری به سمت پژوهش محوری در حركت است بنابراین این مهم باید در بودجه لحاظ شود.

منبع: سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی