صفحه اصلي
رویدادهای مرتبط با دانشگاه
دانشگاه آزاد رتبه اول رشته‌های مهندسی، ریاضی و شیمی
در آخرین رتبه‌بندی جهانی؛


بر اساس آخرین رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر جهان، دانشگاه آزاد اسلامی در 8 رشته موضوعی رتبه‌های برتر كشور را كسب كرد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، مؤسسه یو.اس. نیوز در آخرین رتبه‌بندی خود دانشگاه‌های برتر ایران در ۲۲ رشته موضوعی را معرفی كرد.

جعفر مهراد بنیان‌گذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، گفت: در فهرست كلی یو.اس. نیوز، از جمهوری اسلامی ایران ۲۷ دانشگاه به‌عنوان دانشگاه برتر معرفی شده‌اند اما رتبه ۲۱ دانشگاه لحاظ شده و ۶ دانشگاه این فهرست تنها در بعضی از رشته‌های موضوعی رتبه‌ای كسب كرده‌اند.

وی درباره رتبه‌بندی دانشگاه‌های ایران در رشته‌های موضوعی اظهار داشت: دانشگاه‌های برتر ایران به ترتیب تهران، آزاد اسلامی، صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، صنعتی امیركبیر، علوم پزشكی تهران، تربیت مدرس، علم و صنعت ایران، فردوسی مشهد و تبریز، نوشیروانی بابل، علوم پزشكی مشهد، علوم پزشكی شهید بهشتی، اصفهان، علوم پزشكی ایران، كاشان، رازی، علوم پزشكی اصفهان، گیلان، علوم پزشكی تبریز و شهید باهنر كرمان هستند.

استاد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شیراز، افزود: برای دانشگاه‌های بوعلی سینا، سمنان، صنعتی شاهرود، علوم پزشكی شیراز، صنعتی شیراز و یاسوج نیز كه اسامی آن‌ها ذیل كشور ایران قرار دارد در سطح ملی و در سطح جهانی رتبه‌ای لحاظ نشده بلكه این دانشگاه‌ها تنها در تعدادی از رشته‌های موضوعی موفق به كسب رتبه شده‌اند.

مهراد عنوان كرد: بر اساس اعلام این مؤسسه رتبه دانشگاه‌های ایران در رشته‌های موضوعی مشخص شده است. بر این اساس در رشته كشاورزی به ترتیب دانشگاه‌های تهران، آزاد اسلامی، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان برتر بوده‌اند. در رشته بیولوژی و بیوشیمی دانشگاه تهران در رتبه برتر قرار دارد. در رشته شیمی به ترتیب دانشگاه‌های آزاد اسلامی، تهران، صنعتی شریف، نوشیروانی بابل، یاسوج، تربیت مدرس، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، اصفهان، تبریز، علوم پزشكی تهران و صنعتی امیركبیر موفق به كسب رتبه شده‌اند.

استاد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شیراز افزود: در پزشكی بالینی به ترتیب دانشگاه‌های علوم پزشكی تهران، علوم پزشكی شهید بهشتی و علوم پزشكی ایران موفق به كسب رتبه شده‌اند. در علوم كامپیوتر نیز به ترتیب دانشگاه‌های آزاد اسلامی، تهران، صنعتی شریف و صنعتی امیركبیر حائز رتبه شدند. در رشته مهندسی دانشگاه‌های آزاد اسلامی، تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیركبیر، علم و صنعت ایران، تبریز، صنعتی اصفهان، تربیت مدرس، فردوسی مشهد، نوشیروانی بابل، گیلان، سمنان، اصفهان، رازی، صنعتی شیراز، بوعلی سینا، شهید باهنر كرمان، صنعتی شاهرود و كاشان برتر شدند.

وی اظهار كرد: در رشته محیط زیست و اكولوژی به ترتیب دانشگاه‌های تهران و آزاد اسلامی، در رشته ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشكی تهران، در رشته علم مواد به ترتیب دانشگاه‌های صنعتی اصفهان، صنعتی امیركبیر، تهران، آزاد اسلامی، صنعتی شریف، علم و صنعت ایران، تربیت مدرس و كاشان و در رشته ریاضیات به ترتیب دانشگاه‌های آزاد اسلامی و صنعتی امیركبیر معرفی شدند. همچنین در این رتبه‌بندی در رشته بیولوژی مولكولی و ژنتیك دانشگاه علوم پزشكی تهران، در رشته علوم رفتاری و اعصاب به ترتیب دانشگاه‌های علوم پزشكی تهران و علوم پزشكی شهید بهشتی، در رشته داروسازی به ترتیب دانشگاه‌های علوم پزشكی تهران و علوم پزشكی مشهد، در رشته فیزیك به ترتیب دانشگاه‌های صنعتی اصفهان، آزاد اسلامی، صنعتی شریف و تهران و در رشته علوم گیاهی و حیوانی دانشگاه تهران رتبه كسب كردند.

مهراد عنوان كرد: در این رتبه‌بندی دانشگاه‌های ایران در رشته‌های موضوعی علوم انسانی و هنر، اقتصاد و بازرگانی، علوم زمین و میكروبیولوژی رتبه‌ای ندارند. 

منبع: خبرگزاری آنا