صفحه اصلي
رویدادهای مرتبط با دانشگاه
فرصت مجدد برای ثبت‌نام متقاضیان انتخاب رشته آزمون سراسری 96 دانشگاه آزاد اسلامی


با توجه به درخواست‌های واصله از سوی داوطلبانی كه به هر علتی موفق به انتخاب رشته و یا ویرایش ثبت‌نام خود نشده‌اند بدینوسیله به اطلاع داوطلبان گرامی می‌رساند سامانه انتخاب رشته آزمون سراسری سال 96 دانشگاه آزاد اسلامی از ساعت 9/00 صبح روز دوشنبه مورخ 96/5/30مجدداً بازگشایی شده و داوطلبان تا ساعت 24/00روز سه شنبه مورخ 96/5/31 فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه ثبت‌نام مركز سنجش به آدرس www.azmoon.org نسبت به اصلاح رشته محل های انتخابی یا انتخاب رشته جدید اقدام نمایند. 

با توجه به نامه شماره 500/532مورخ 96/5/25وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی درخصوص تغییراتی در پذیرش برخی از رشته‌/محل‌های گروه علوم پزشكی ، داوطلبان می توانند حداكثر تا ساعت 24/00روز سه شنبه مورخ 96/5/31 با مراجعه به سامانه ثبت‌نام نسبت به اصلاح رشته/محل‌های انتخابی یا انتخاب رشته جدید اقدام نمایند. فهرست این دسته از رشته/محل‌ها از طریق سامانه ثبت‌نام در دسترس داوطلبان قرار داده شده است. 

به اطلاع داوطلبان گرامی آزمون سراسری سال 96 دانشگاه آزاد اسلامی می‌رساند كه فرصت اعلام شده آخرین مهلت داوطلبان به منظور انتخاب رشته و یا ویرایش رشته/محل‌های انتخابی بوده و تحت هیچ شرایطی تمدید نخواهد شد.

ضمناً رشته‌های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار به شرح ذیل می‌باشد:

1) كارشناسی پیوسته‌ی پرستاری (زن-مرد)
2) كارشناسی پیوسته‌ی مهندسی بهداشت حرفه‌ای (زن-مرد)
3) كارشناسی پیوسته‌ی مهندسی بهداشت محیط (زن-مرد)
4) كارشناسی پیوسته‌ی علوم و صنایع غذایی، گرایش كنترل كیفی و بهداشتی (زن-مرد)
5) كاردانی ناپیوسته‌ی بهداشت خانواده (زن)
6) كاردانی ناپیوسته‌ی بهداشت مبارزه با بیماری‌های واگیر (مرد) 

منبع: سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی