صفحه اصلي
رویدادهای مرتبط با دانشگاه
جرات علمی را به توان علمی كشور و دانشگاه آزاد اضافه خواهیم كرد
دكتر فرهاد رهبر تاكید كرد:

 
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی با تاكید بر همدلی و تشریك مساعی با همه خانواده بزرگ این دانشگاه، گفت: در دوره جدید جرات علمی را به توان علمی كشور و دانشگاه آزاد اضافه خواهیم كرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دكتر فرهاد رهبر پس از انتصاب به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما با تشكر از حسن اعتماد هیئت امنا دانشگاه آزاد اسلامی در واگذاری این مسئولیت خطیر به وی ، افزود : بدون همدلی ، تشریك مساعی و هم فكری با اعضای هیئت امنا و هیئت علمی اعم از آن كسانیكه الآن مسئولیت دارند و یا هم اكنون مسئولیت ندارند نمی توان به اهداف دست یافت.

وی با استقبال از پیشنهادها و نظرهای همه كسانی كه از این دانشگاه بهره مند شده اند گفت : دانشگاه آزاد اسلامی یك خانواده بزرگ است كه تا كنون 6 میلون نفر از آن دانش آموخته اند و در حال حاضر هم یك و نیم میلیون شاغل به تحصیل دارد و باید از دیدگاه های این خانواده بزرگ اعم از كادر هیئت علمی ، كاركنان و دانشجویان استفاده شود.

دكتر رهبر ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی پس از گذشت بیش از 30 سال هم در كادرسازی برای اداره كشور موفق بوده است و هم اینكه امروز در درون دانشگاه كسانی هستند كه می تواند برای اداره امور دانشگاه كمك كنند.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان كرد : وظیفه خطیر دانشگاه آزاد اسلامی همان است كه رهبر معظم انقلاب فرمودند كه كلید پیشرفت هر كشوری علم و فناوری است.

دكتر رهبر با اشاره به اینكه حیات آینده كشور به پیشرفت علمی بستگی دارد و این به معنای تقلید نیست، افزود : تولید علم از گره هایی است كه می تواند مشكلات معیشتی مردم را بازكند و باید از این ابزار استفاده كنیم تا علم به ثروت تبدیل شود.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی نوآوری یا همان اجتهاد علمی را نیاز امروز دانشگاهی كشور بیان كرد و افزود : نوآوری و نواندیشی علمی كه رهبر معظم انقلاب فرمودند یكی قدرت علمی است و دومی جرات علمی كه باید به سمت آن حركت كنیم .

وی تصریح كرد : طی 4 دهه انقلاب توانستیم در تولید علم و قدرت علمی حرف اول را در منطقه بزنیم و رتبه های خوب در جهان كسب كنیم اما چیزی كه امروز به آن نیاز داریم جرات علمی و تبدیل علم به ثروت است كه از راهبردهای این دانشگاه خواهد بود .

منبع: سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی