صفحه اصلي
رویدادهای مرتبط با دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی مقام نخست تولید علم در كشور را مجددا به خود اختصاص داد
   بر اساس آخرین داده ها در نظام رتبه بندی پایگاه تامسون رویترز(ESI) ، دانشگاه آزاد اسلامی از نظر میزان تولید علم مقام نخست تولید علم در كشور و در میان دانشگاه های جهان مقام یكصد و هشتاد و هفتم را به خود اختصاص داده است.

   به گزارش مركز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، بر اساس آخرین داده‌ها در نظام استنادی تامسون رویترز( https://esi.incites.thomsonreuters.com) ایران با تولید 184 هزار و 605 مدرك علمی رتبه 22 جهان را به خود اختصاص داده و در این میان دانشگاه آزاد اسلامی با تولید 29 هزار و 400 مدرك علمی رتبه اول تولید علم در كشور و رتبه 187 در میان دانشگاه های جهان را از آن خود ساخته است.

   بر اساس این گزارش، میزان مقالات پراستناد دانشگاه آزاد اسلامی 207 و مقالات داغ آن 16 مورد است. این گزارش همچنین می افزاید ایران پس از كشور تركیه با 232 هزار و 382 مدرك علمی، دومین كشور تولید كننده در منطقه به شمار می رود.

منبع: سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی