صفحه اصلي
رویدادهای مرتبط با دانشگاه
راه‌اندازی سامانه ارزیابی سطح آمادگی محصولات برای اولین بار در كشور توسط دانشگاه آزاد


سامانه بومی‌سازی شده ارزیابی سطح آمادگی محصولات برای اولین بار در كشور توسط پارك علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی راه‌اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از خبرگزاری آنا، شركت‌ها مجموعه‌هایی هستند كه در بالاترین درجه بلوغ خود به دنبال تعریف استاندارد برای فرایند تولید كالا یا خدمات، به دست آوردن ثبات در بازار و در نهایت بهینه‌سازی فرایند تولید كالا یا خدمات هستند. در مقابل بدون تردید استارت آپ‌ها یا كسب و كارهای نوپا تیم‌هایی هستند كه در زوایای كمتر شناخته شده بازار كسب و كار، به دنبال فناوری جدید، كالا یا خدمت جدید، روش‌های تولید یا ارائه كالا یا خدمات می‌گردند.

این در حالی است كه هیچ اطمینانی برای به هدف رسیدن وجود ندارد! یعنی برخلاف آنكه فعالیت‌های یك شركت در شكل ایده آرمانی خود بر مبنای ثبات، ارزیابی و برنامه‌ریزی می‌‌شود، در كسب و كارهای نوپا، به دلیل عدم وجود ثبات و تعاریف استاندارد، همه چیز بر مبنای عدم قطعیت و ریسك ذاتی فعالیت‌های نوآورانه تجزیه و تحلیل می‌شود.

بر همین اساس "ناسا" به عنوان یكی از پرهزینه‌ترین سازمان‌های پژوهشی و عملیاتی در دهه 1980 میلادی روشی 7 سطحی را برای اندازه‌گیری سطح فناوری ابداع كرد. در بازنگری‌های بعدی تعداد سطوح به 9 سطح افزایش یافته و از این سیستم ارزیابی در سایر سازمان‌ها و سایر زمینه‌های فناورانه استفاده شد.

در سال‌های بعد روش ارزیابی دیگری توسط حوزه دفاعی دولت آمریكا برای ارزیابی «سطح آمادگی ساخت»، در هماهنگی با «سطح آمادگی فناوری» در 9 سطح ابداع و هماهنگ شد و به دنبال آن به دلیل موفقیت این روش ارزیابی، در سایر زمینه‌های مرتبط با حوزه نوآوری و كسب و كار، سایر روش‌های ارزیابی در تطابق و هماهنگی با سطح آمادگی فناوری، ابداع شدند. از آن جمله می‌توان به سطح آمادگی تقاضا، سطح آمادگی كسب و كار، سطح آمادگی مشتری، سطح آمادگی پرداخت برای مشتری، سطح آمادگی بازار و موارد زیادی مانند آن اشاره كرد كه هر كدام به فراخور كاربرد مورد نظر، گسترش یافته و مورد تفسیر قرار می‌گیرند.

اما به صورت كلی همه این تعاریف از دو دیدگاه دارای شباهت‌های ذاتی و مهم هستند: اولین دیدگاه مبتنی بر بخش‌بندی بر مبنای مشخصات كلی سطوح است. سطوح 9 گانه آمادگی را می‌توان به 3 بخش عمده تقسیم كرد كه شامل سطوح 1، 2 و 3 (فعالیت‌های مفهومی و مطالعات و پژوهش‌های مختلف تا ابعاد نظری موضوع مورد بحث به صورت دقیق تعیین شود) سطوح 4، 5 و 6، فعالیت‌های آزمایشگاهی یا آزمایشی را شامل می‌شود تا دستیابی به نمونه اولیه امكانپذیر شود و سطوح 7، 8 و 9 فعالیت‌های كارگاهی یا میدانی را شامل می‌شود كه ابتدا در محیط‌ها شبیه‌سازی شده و سپس در محیط واقعی با شرایط كار واقعی رخ خواهند داد.

در دیدگاهی دیگر، كاربردها مورد توجه هستند. به این مفهوم كه ارزیابی سطوح آمادگی با تمركز بر هر نوع فعالیتی كه انجام شود، 2 نتیجه ذاتی را به همراه خواهد داشت: خودارزیابی؛ در خودارزیابی هر تیم نوآور یا كسب و كار نوپا می‌تواند با اطلاع از وضعیت فعلی خود و اطلاع از گام بعدی، خود را برای گذر از وضعیت فعلی و صعود به گام و درجه بعدی آماده كرده و همواره تصویری دقیق از نتیجه عملكرد خود در مسیر پیش رو داشته باشد. در این نوع كاربرد، ارزیابی سطوح آمادگی به عنوان ابزار و نقشه راه برنامه‌ریزی راهبری می‌تواند به حساب آید.

ارزیابی توسط فرد ثالث: در این نوع ارزیابی بر‌اساس معیارهایی مشخص، وضعیت سوژه مورد‌نظر، توسط یك فرد یا دستگاه بی‌طرف سنجیده و به روشنی بیان می‌شود تا ابعاد و چند و چون ارتباط بین مجری از یك سو و سرمایه‌گذار از سوی دیگر، مفهوم واقعی پیدا كرده و اعتماد مدیر یا سرمایه گذار به دست آمده و ادامه فعالیت مجری با كمك سرمایه‌گذار، امكانپذیر شود.

هدف اولیه ایجاد سطح آمادگی فناوری دستیابی به كاربرد «ارزیابی توسط فرد ثالث» با هدف ارزیابی دقیق پروژه‌های فناورانه سازمان هوا و فضای آمریكا و صنایع نظامی آمریكا برای مدیریت دقیق پروژه‌ها از یك سو و كاهش ریسك سرمایه‌گذاری بوده است.اكنون سامانه بومی‌سازی شده ارزیابی سطح آمادگی محصولات (http://park.iau.ir/rl-users/step00) با توجه به نتایج تحقیقات بدست آمده توسط دانشگاه‌های داخلی (ارزیابی سطح فناوری) و همچنین مطالعه اسناد منتشره توسط سازمان هوا و فضای آمریكا، حوزه دفاعی آمریكا، حوزه امنیت ملی ایالات متحده و سایر سازمان‌های پژوهشگر و فناور اتحادیه اروپا بومی‌سازی (ارزیابی سطح كسب و كار و ساخت و تولید) و در نهایت توسط پارك علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی برای اولین بار به صورت یكپارچه پیاده‌سازی و اجرایی شده است.

تمامی شركت‌های نوپا و استارت آپ‌ها و همچنین كلیه كارشناسان اكوسیستم كارآفرینی كشور می‌توانند از این سامانه برای ارزیابی سطح آمادگی فناوری و همچنین سطح آمادگی ساخت و تولید و در نهایت ارزیابی سطح آمادگی كسب و كار استفاده كنند.

نمونه‌هایی از سطوح آمادگی تعریف‌شده در این سامانه به شرح زیر است:

سطح آمادگی فناوری؛ سطح آمادگی فناوری یا (Technology Readiness Level (TRL توسط ناسا با هدف مدیریت بهینه ریسك سرمایه در پروژه‌های فناورانه، ابداع شد. سطح آمادگی فناوری به سرعت گسترش یافت و بنابر موضوع پروژه دستخوش تغییراتی (بدون تغییر اصول تعریف شده اولیه) در بیان تعاریف هر سطح شد. زیرسامانه ارزیابی سطح آمادگی فناوری از طریق وب‌سایت پارك علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی (park.iau.ir) و مسیر «منوی اصلی. ارزیابی. سامانه ارزیابی سطح آمادگی» در دسترس عموم بوده و راهنمای آن از طریق مسیر «منوی اصلی.راهنما. سطح آمادگی فناوری به بیانی ساده» در سامانه قرار گرفته است.

سطح آمادگی ساخت؛ سطح آمادگی ساخت یا تولید (Manufacturing Readiness Level (MRL توسط حوزه دفاعی آمریكا با هدف مدیریت بهیه ریسك سرمایه در پروژه‌های دفاعی و هماهنگ با TRL ابداع شد. جداول استانداردی از چگونگی تعریف هر سطح، شرایط گذار از یك سطح به سطح دیگر و همچنین چگونگی هم‌ارزی فناوری و ساخت در پروژه‌هایی كه در هر دو زمینه فناوری و ساخت قابل تعریف هستند، تدوین شده است. زیرسامانه ارزیابی سطح آمادگی ساخت، از طریق وب سایت پارك علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی (park.iau.ir) و مسیر «منوی اصلی. ارزیابی. سامانه ارزیابی سطح آمادگی» در دسترس عموم بوده و راهنمای آن از طریق مسیر «منوی اصلی. راهنما. سطح آمادگی ساخت به بیانی ساده» قرار دارد.

سطح آمادگی كسب و كار؛ سطح آمادگی كسب و كار یا (Business Readiness Level (BRL، با هدف ارزیابی سطح كسب و كار، ابداع شده است. در این ارزیابی ابعاد قابل توجه برای تولد و توسعه یك كسب و كار موفق به وضوح قابل درك است. زیرسامانه ارزیابی سطح آمادگی كسب و كار، از طریق وب سایت پارك علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی (park.iau.ir) و مسیر «منوی اصلی. ارزیابی. سامانه ارزیابی سطح آمادگی» در دسترس عموم بوده و راهنمای آن از طریق مسیر «منوی اصلی. راهنما. سطح آمادگی كسب و كار به بیانی ساده» قرار گرفته است.

سطح آمادگی تقاضا؛ كشف و برآورده‌كردن تقاضای بازار مهمترین دغدغه كسب و كارها در هر سطح و اندازه‌ای به شمار می‌آید. زیر سامانه ارزیابی سطح آمادگی تقاضا (Demand Readiness Level (DRL به زودی و قبل از پایان سال 1396 از طریق وب سایت پارك علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی (park.iau.ir) راه‌اندازی و در دستری عموم قرار ‌می‌گیرد.

افزون بر این با تغییر محیط كسب و كارها در اقتصاد امروز جهان، مفاهیم مدیریتی نیز دچار تغییراتی بنیادین شده است. از جمله دگردیسی‌های اقتصاد امروز می‌توان به تغییر «مدل كسب و كار» (Business Plan) به «بوم نوپا» (Lean Canvas) اشاره كرد. تغییری كه با هدف ایجاد سبكی جدید در مدیریت كسب و كارها در شرایط عدم قطعیت (بجای شرایط ثبات) متولد شده است. زیر‌سامانه‌ای هم برای پیاده‌سازی ارزیابی‌ها و هدایت تیم‌های كسب و كار‌های نوپا به زودی و قبل از پایان سال 1396 توسط پارك علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی (park.iau.ir) راه‌اندازی می‌شود.

پارك علم و فناوری دانشگاه آزداسلامی با وجود بیش از 900 واحد، هسته فناور و شركت دانش بنیان مستقر در 100 مركز رشد این دانشگاه در سراسر كشور با هدف حمایت، پشتیبانی، سرمایه گذاری و توسعه بیشتر خدمات تجاری در عرصه علمی و دانشگاهی تشكیل شده است. از خدمات مهم این پارك شامل ارائه تسهیلات برای استقرار شركت‌ها، نمونه‌سازی و سرمایه‌گذاری همچنین ارائه زیرساخت مناسب برای ایجاد كارگاه‌های صنعتی دانش‌بنیان است.

پارك علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی آماده ارائه خدمات موردنیاز به پارك‌های علم و فناوری سراسر كشور، مراكز رشد دولتی، مراكز رشد زیرمجموعه دانشگاه آزاد اسلامی، شتاب‌دهنده‌ها شامل بخش دولتی و غیردولتی در حوزه‌های «ارزیابی»، «آموزش» و «مشاوره» برای سطح آمادگی فناوری یا تكنولوژی (TRL)، سطح آمادگی ساخت یا تولید (MRL)، سطح آمادگی كسب و كار (BRL) به صورت كاملا رایگان است.

منبع: روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی