صفحه اصلي
رویدادهای مرتبط با دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی بیشترین سهم تكرار عنوان در نظام رتبه بندی «شانگهای»
در جدیدترین رتبه بندی «شانگهای» در سال ۲۰۱۷ منتشر شد


نظام رتبه بندی «شانگهای» در تازه‌ترین ویرایش خود در سال ۲۰۱۷ نام ۱۲ دانشگاه ایرانی را منتشر كرده كه روی‌هم‌رفته ۱۰۰ بار در زمره مؤسسه‌های برتر آمده است و بر اساس این رتبه بندی عنوان دانشگاه آزاد اسلامی 20 بار در فهرست موسسه های برتر در 52 موضوع آمده است كه بالاترین سهم را در میان دانشگاه های كشور به خود اختصاص داده است. 

به گزاش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایه عملكرد علمی آنها كه با نام «شانگهای» شناخته می‌شود، در تازه‌ترین ویرایش خود در سال ۲۰۱۷ نام ۱۲ دانشگاه ایرانی را منتشر كرده كه روی‌هم‌رفته ۱۰۰ بار در زمره مؤسسه‌های برتر آمده است.

براساس این رتبه‌بندی، عنوان دانشگاه آزاد اسلامی۲۰ بار، دانشگاه تهران ۱۶ بار، دانشگاه‌های صنعتی امیركبیر و صنعتی شریف هر یك ۱۱ بار، دانشگاه علم و صنعت ۱۰ بار، دانشگاه تربیت مدرس ۹ بار، دانشگاه صنعتی اصفهان هشت بار، دانشگاه‌های فردوسی مشهد، تبریز، و علوم پزشكی تهران هر یك چهار بار، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دو بار، و دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی یك بار در فهرست مؤسسه‌های برتر در ۵۲ موضوع آمده‌اند.

گفتنی است، رتبه‌بندی موضوعی «شانگهای» مؤسسه‌ها را در ۵۲ حوزۀ موضوعی (شش موضوع در علوم طبیعی، چهار موضوع در علوم زیستی، ۲۲ موضوع در مهندسی، شش موضوع در علوم پزشكی، و ۱۴ موضوع در علوم اجتماعی) بر پایۀ پنج سنجۀ گوناگون ارزیابی می‌كند.

افزودنی است، مؤسسه‌هایی در این نظام ارزیابی شده‌اند كه شمار انتشارات آنها از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ در پایگاه «اینسایت» كه تحلیلگر داده‌های نمایه‌نامۀ «وب آو ساینس» است، از ۲۵ تا ۲۰۰ مقاله بسته به موضوعات گوناگون باشد.

هم‌چنین، شمار انتشارات، تأثیر استنادی نرمال‌ شده، جوایز اعضای هیئت علمی، نسبت همكاری‌های علمی جهانی، و شمار مقاله‌های یك مؤسسه در نشریه‌های برتر، پنج سنجۀ كلیدی با وزن‌های گوناگون در رتبه‌بندی «شانگهای» برای ارزیابی به كار می‌روند و داده‌های این نظام از دو پایگاه «اینسایت» و «وب آو ساینس» گردآوری می‌شوند.

گفتنی است، روی‌هم‌رفته نام بیش از ۱.۴۰۰ دانشگاه از ۸۰ كشور با ۱۴.۴۰۰ تكرار در موضوع‌های گوناگون این فهرست آمده‌اند.

هم‌چنین، نام دانشگاه‌های آمریكا ۳.۸۵۷ بار با جایگاه نخست در ۳۲ موضوع تكرار شده و دانشگاه «هاروارد» با برتری در ۱۵ موضوع، بهترین عملكرد را داشته است.

نام دانشگاه‌های چین نیز ۱.۶۵۲ بار تكرار شده و در هشت موضوع در جایگاه نخست هستند و نام دانشگاه‌های انگلستان نیز ۱.۱۶۸ بار آمده است.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران با پشتیبانی دبیرخانه شورای‌عالی عتف، با راه‌اندازی سامانه «نما» (جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان) می‌كوشد نتایج نظام‌های گوناگون ارزیابی علم، فناوری، و نوآوری را پایش كند و گزارش‌هایی كاربردی گوناگونی را در اختیار سیاست‌گذاران بگذارد. سامانه «نما» در دسترس همگان است.

منبع: سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی