صفحه اصلي
رویدادهای مرتبط با دانشگاه
رنجبر در واحد علوم و تحقیقات عنوان كرد:
فعالیت شركت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها در دانشگاه آزاد بیشتر می‌شود


معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی گفت: راه‌اندازی و حمایت از فعالیت شركت‌های دانش‌بنیان و استارت آپ‌ها از برنامه‌های اصلی و اولویت‌دار معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دكتر بیژن رنجبر در حاشیه بازدید از كتابخانه و مركز اسناد علمی دكتر حبیبی واحد علوم و تحقیقات اظهار كرد: «مركز اسناد و كتابخانه واحد علوم و تحقیقات، خوشبختانه از نظر محتوای گردآوری شده و همچنین فضا و ساختار فیزیكی در شرایط بسیار خوبی قرار دارد.»
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی افزود: «در این مركز فضای لازم برای راه‌اندازی 16 شركت دانش‌بنیان وجود دارد با توجه به ظرفیت این واحد دانشگاهی به زودی شاهد فعالیت بیش از پیش شركت‌های دانش‌بنیان خواهیم بود.»
رنجبر گفت: «همانطور كه مقام معظم رهبری بارها تأكید داشته‌اند، باید علوم تولیدی در دانشگاه‌ها نافع، كاربردی و تجاری‌سازی شوند تا بتوان بر اقتدار و قدرت سیاسی و اقتصادی كشور بیش از پیش افزود. از آنجایی كه مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی با حدود 400 واحد از توان تولید علمی بالایی برخوردار است، می‌تواند در عرصه توسعه و پیشرفت كشور تأثیر بسزایی داشته باشد. بنابراین كاربردی و تجاری‌سازی علوم، اهم فعالیت‌های معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد را تشكیل خواهد داد.»
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان كرد: «ایجاد شركت‌های دانش‌بنیان تنها در واحدهای تهران صورت نخواهد گرفت، بلكه با توجه به ظرفیت موجود در مناطق مختلف دانشگاه آزاد، شركت‌های دانش‌بنیان ایجاد خواهد شد.»