صفحه اصلي
رویدادهای مرتبط با دانشگاه
دانشجویان كارشناسی ارشد می توانند به همراه پایان نامه 8 واحد درسی اخذ كنند


براساس اصلاح شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره كارشناسی ارشد، از این پس دانشجویان كارشناسی ارشد می توانند به همراه پایان نامه، 8 واحد درسی اخذ كنند. 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دكتر علیرضا رهایی معاون آموزشی و تحصیلات تكمیلی دانشگاه، بخشنامه تكمیل و اصلاح ماده 7 و 8 شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره كارشناسی ارشد را به روساي واحدها، مراكز آموزشی و سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ كرد. 

براساس اصلاحات انجام شده در شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره كارشناسی ارشد؛ دانشجویان می توانند بدون محدودیت در تعداد دروس، با احتساب پایان نامه، تا سقف 14 واحد درسی (8 واحد درسی به علاوه 6 واحد پایان نامه) اخذ كنند. 

همچنین دفاع از پایان نامه مشروط به كسب نمره قبولی از تمامی دروس، اخذ میانگین كل حداقل 14 و سپري شدن حداقل 6 ماه از تاریخ تصویب پروپوزال است. 

در تكمیل شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره كارشناسی ارشد آمده است: در برنامه هاي درسی دوره هاي كارشناسی ارشد چنانچه یك درس بیش از پیش نیاز و یا چند پیش نیاز متوالی داشته باشد، دانشجو می تواند آخرین درس پیش نیاز را با درس اصلی به طور همزمان اخذ و بگذراند. 

همچنین چنانچه دانشجو از یك یا درس پیش نیاز نمره قبولی كسب نكند، می تواند با نظر گروه آموزشی، آن درس یا دروس را به صورت همزمان با درس وابسته در نیمسال بعد انتخاب و بگذراند. چنانچه مجدداً نتواند در درس یا دروس پیش نیاز به هر دلیل نمره قبولی كسب كرده و یا آن را حذف كند، نمره درس یا دروس وابسته (اعم از قبولی یا ردي) حذف می شود.

منبع: سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی