صفحه اصلي
همايش ها
اطلاعيه های دفنر فرهنگ اسلامي
ادعیه
دانلود وقرائت دعا وزیارت

دعای روزهای هفته
دعای روزهای ماه مبارك رمضان     -     مناجات خمس عشرة (با معنی)

دعای صباح امام علی (علیه السلام)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 دعای صباح 872 0:14:05

دعای كمیل بن زیاد (علیه الرحمة)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 دعای كمیل 1,812 0:29:22
2 حاج مهدی سماواتی 1,386 0:34:36
3 شیخ باقر مقدسی 1,237 0:20:01

دعای مشلول موسوم به دعای الشّاب المأخوذ بذنبه

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 دعای مشلول 1,263 0:20:27

دعای مجیر

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 حاج منصور ارضی 2,564 0:41:37

دعای جوشن كبیر

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 دعای جوشن كبیر (قسمت اول) 1,240 0:20:05
2 دعای جوشن كبیر (قسمت دوم) 1,242 0:20:07
3 شیخ باقر مقدسی (قسمت اول) 1,876 0:30:25
4 شیخ باقر مقدسی (قسمت دوم) 1,626 0:26:21

دعای جوشن صغير

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 شيخ باقر مقدسی 1,242 0:20:06

دعای  توسل

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 حاج صادق آهنگران 1,370 0:22:12
2 سید ولید المزیدی 1,128 0:18:15

صلوات ماه شعبان

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 سيد وليد المزيدی 351 0:05:35

مناجات شعبانیه

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 سید ولید المزیدی 1,247 0:20:11
2 مناجات شعبانیه 1,467 0:23:46

دعای افتتاح

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 دعای افتتاح 2,034 0:32:58
2 شیخ باقر مقدسی 920 0:14:52

دعای سحر

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 دعای سحر 561 0:09:00

دعای ابو حمزه ثمالی

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 دعای ابو حمزه ثمالی (قسمت اول) 1,242 0:20:07
2 دعای ابو حمزه ثمالی (قسمت دوم) 1,244 0:20:09
3 دعای ابو حمزه ثمالی (قسمت سوم) 1,971 0:31:59

دعای عرفه

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 منصوری (قسمت اول) 1,240 0:20:05
2 منصوری (قسمت دوم) 1,237 0:20:02
3 منصوری (قسمت سوم) 1,192 0:19:18
4 منصوری (قسمت چهارم) 988 0:15:59

مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع) 1,280 0:20:44
2 مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع) 1,081 0:17:29

دعای فرج

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 دعای فرج 228 0:03:36

دعای ندبه

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 شیخ باقر مقدسی 1,291 0:20:54

دعای عهد

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 دعای عهد 627 0:10:05
2 دعای عهد 542 0:08:42
3 سید ولید المزیدی 588 0:09:27

حدیث شریف كساء

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 حدیث شریف كساء 1,800 0:29:12
2 حدیث شریف كساء 937 0:15:09

ربَّنا لاتُزغ قُلوبَنا

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 ربَّنا لاتُزغ قُلوبَنا بَعدَ اِذ هَدَيتَنا ... 251 0:03:58

برای دانلود كردن ادعیه های فوق، روی آیكون  كلیك راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.