صفحه اصلي
همايش ها
اطلاعيه های دفنر فرهنگ اسلامي
نامه‌ای به امام زمان (عج)
غم نامه
بسم الله الرحمن الرحیم الاای یوسف زهرای اطهر نویسم نامه ای بهر تودلبر
منم آن عاشق شوریده احوال
كه معشوقم شكست ازمن پروبال
گرفت از من تمام هستیم را
به جایش دادسوزو وناله وحال
*
شهآ قربان آن خال سیاهت
دلم عمری نشسته روبه راهت
بود چشم امیدم سوی چشمت
 منم محتاج یك برق نگاهت
*
الاای یوسف زهرای اطهر
نویسم نامه ای بهر تودلبر
به استحضار مولامی رساند
دلم تنگ است از بهر توآخر
*
الاای یاور صحرا نشینم
بده وقتی تورا باید ببینم
تورا باید ببینم بعد عمری
كه گفتم یابن زهرا بی معینم
*
برایم نامه ای بنویس ای دوست
صفایی كن به من تدریس ای دوست
اگر ازحال اینجانب بخواهی
ملالی نیست جز ترخیص ای دوست
*
دلم پر درد و قلبم آه دارد
به سینه كوهی از غم راه دارد
انیسم سوزوهمرازم فغان است
ضمیرم ناله ها گه گاه دارد
*
الاای جان هر عاشق فدایت
مصیبت می كشم مولابرایت
پریشانم پریشانم پریشان
به غربت می كنم اینك صدایت
*
الاای ضامن برگ براتم
بده ازتفرقه دیگر نجاتم
قسم برراهیان كربلایت
بده یك جرعه ازآب حیاتم
*
الا ای دوست قلبم نینوایی است
دلم تنگ شهیدان خدایی است
كجایید ای شهیدانی كه گفتید
اطاعت یك سرود كربلاییست
*
غم وغربت به هم آغشته ای دوست
 دلم تنگ امامم گشته ای دوست
به قدری غم گرفته دل كه گویی
زمان كوفیان برگشته ای دوست
*
بیا ای گل نظر بر خار وخس كن
اگر نه لااقل خلع نفس كن
مرا زندانی هجران نمودی
بیا بیرون مرا ازاین قفس كن
*
چوخواهان ملاقات توگشتم
مزاحم بهر اوقات تو گشتم
ببخشید ای عزیزم عذر خواهم
كه من جویای نیات توگشتم 
*
فرستند(ن.خ)