صفحه اصلي
پيام‌ها، انتصاب‌ها و تمدید حكم
1396/9/14 سه‌شنبه
تمدید حكم- مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات
دكتر حمید مروی
1396/8/24 چهارشنبه
تمدید حكم- مدیر گروه شیمی
دكتر محمد برغمدی
1396/8/24 چهارشنبه
تمدید حكم- مدیر گروه بهداشت عمومی
دكتر احمد مظفری جوین
1396/8/16 سه‌شنبه
انتصاب- مدیر مركز رشد
دكتر متین جامی معین
1396/8/13 شنبه
تمدید حكم- مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
مهندس سعید نوروزیان
1396/8/13 شنبه
انتصاب- مدیر گروه حسابداری
قاسم قاسمی
1396/8/3 چهارشنبه
تمدید حكم- هماهنگ‌كننده گروه زبان
دكتر وثوقی
1396/7/16 يكشنبه
انتصاب- هماهنگ‌كننده گروه معماری
مهندس مختاری حسینی
1396/7/16 يكشنبه
انتصاب- هماهنگ‌كننده‌ گروه مهندسی عمران
دكتر جعفر مهرآبادی
1396/6/25 شنبه
انتصاب- هماهنگ‌كننده گروه علوم پایه
دكتر نادر مهدیزاده
1396/6/13 دوشنبه
تمدید حكم- رئیس اداره‌ امور فنی و عمرانی دانشگاه
مهندس احمد حیدری
1396/6/13 دوشنبه
تمدید حكم- مدیر امور مالی
رضا بازقندی
1396/6/12 يكشنبه
انتصاب- مسئول دفتر EDO
مهندس محمد طاهری‌نامقی
1396/6/11 شنبه
انتصاب و تقدیر و تشكر- سرپرست اداره توسعه فناوری و ارتباط با صنعت
1396/5/29 يكشنبه
انتصاب- مدیر گروه روانشناسی و علوم تربیتی
علی كریمی
1396/5/4 چهارشنبه
انتصاب- مدیر گروه كامپیوتر
سركار خانم مهندس بهروان
1396/4/17 شنبه
انتصاب مدیر گروه جدید زبان وادبیات فارسی واحد سبزوار
با صدور حكمی صورت گرفت
1396/3/31 چهارشنبه
انتصاب- دبیر و اعضای كمیته‌ی اجرایی اطلاعات و ارتباطات
1396/3/3 چهارشنبه
انتصاب- اعضای كمیته‌ی منتخب ستاد شاهد و ایثارگران
1396/2/16 شنبه
تشكر و قدردانی- مدیر پیشین گروه علوم و صنایع غذایی
دكتر امیرحسین الهامی‌راد
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...