صفحه اصلي
پيام‌ها، انتصاب‌ها و تمدید حكم
1397/10/30 يكشنبه
تقدیر و تشكر- مدیر پیشین گروه و زبان و ادبیات فارسی
دكتر سعید روزبهانی
1397/10/30 يكشنبه
انتصاب- مدیر گروه زبان
دكتر علی عشقی
1397/10/24 دوشنبه
تمدید حكم- مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات
دكتر حمید مروی
1397/10/24 دوشنبه
تقدیر و تشكر- معاون پیشین دانشجویی و فرهنگی
دكتر علی‌اكبر جنت‌آبادی
1397/10/24 دوشنبه
انتصاب- سرپرست حوزه دانشجویی و فرهنگی
علی كریمی
1397/10/4 سه‌شنبه
تقدیر و تشكر- هماهنگ‌كننده گروه معماری و عمران
مهندس سیدمحمدرضا مختاری‌حسینی
1397/10/4 سه‌شنبه
تقدیر و تشكر- هماهنگ‌كننده گروه تربیت‌بدنی
دكتر لاله همبوشی
1397/10/4 سه‌شنبه
تقدیر و تشكر- هماهنگ‌كننده‌ گروه زبان انگلیسی
دكتر مرجان وثوقی
1397/8/28 دوشنبه
تمدید حكم- مدیر گروه كامپیوتر
مهندس بهروان
1397/8/28 دوشنبه
تمدید حكم- مدیر گروه حسابداری
قاسم قاسمی
1397/7/16 دوشنبه
تمدید حكم- مسئول دفتر EDO
مهندس محمد طاهری نامقی
1397/7/2 دوشنبه
انتصاب- رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
علی‌اكبر شفیعی فر
1397/4/25 دوشنبه
انتصاب- مدیر امور آموزشی، پژوهشی و دانشجویی مركز جوین
مهندس رضا سلیمانی
1396/12/8 سه‌شنبه
تمدید حكم- مدیر گروه حقوق مقاطع كارشناسی و تحصیلات تكمیلی
احمد حسینی
1396/11/14 شنبه
تمدید حكم- دبیر كمیته بیمه و رفاه
رضا برقبانی
1396/11/4 چهارشنبه
تقدیر- مدیر پیشین گروه مدیریت و اقتصاد
دكتر مرتضی محمدی
1396/11/4 چهارشنبه
انتصاب- مدیر گروه مدیریت و اقتصاد
دكتر محمد پوراحتشام
1396/11/1 يكشنبه
تمدید حكم- مدیر گروه دامپزشكی و بیوتكنولوژی
دكتر علی‌اكبر جنت‌آبادی
1396/10/11 دوشنبه
تمدید حكم- مدیر گروه بهداشت محیط و بهداشت حرفه‌ای
مهندس محمد طاهری نامقی
1396/9/14 سه‌شنبه
تمدید حكم- مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات
دكتر حمید مروی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...