صفحه اصلي
پيام‌ها، انتصاب‌ها و تمدید حكم
1398/2/7 شنبه
انتصاب- عضو شورای فرهنگی دانشگاه
مهندس علیرضا صفار سبزوار
1398/1/25 يكشنبه
تمدید حكم- رئیس، دبیر و اعضای شورای آموزشی واحد سبزوار
1397/12/28 سه‌شنبه
انتصاب- مسئول ایمنی و HSE
امیر ایزدخواه
1397/12/28 سه‌شنبه
تمدید حكم- مدیر گروه حقوق
احمد حسینی
1397/12/7 سه‌شنبه
تقدیر و تشكر- مدیر پیشین گروه علوم و صنایع غذایی
دكتر احمد پدرام‌نیا
1397/12/7 سه‌شنبه
انتصاب- مدیر گروه علوم و صنایع غذایی
دكتر امیرحسین الهامی‌راد
1397/12/7 سه‌شنبه
انتصاب- هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت‌علمی
1397/12/5 يكشنبه
انتصاب- مدیر پژوهش و فناوری
مهندس باقر مهذبی
1397/12/1 چهارشنبه
تقدیر و تشكر- مدیر پیشین گروه شیمی
دكتر محمد مهرشاد
1397/12/1 چهارشنبه
تقدیر و تشكر- مدیر پیشین گروه علوم پایه
دكتر نادر مهدیزاده
1397/12/1 چهارشنبه
انتصاب- مدیر گروه علوم پایه
دكتر سیدهاشم اخلاقی
1397/10/30 يكشنبه
تقدیر و تشكر- مدیر پیشین گروه و زبان و ادبیات فارسی
دكتر سعید روزبهانی
1397/10/30 يكشنبه
انتصاب- مدیر گروه زبان
دكتر علی عشقی
1397/10/24 دوشنبه
تمدید حكم- مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات
دكتر حمید مروی
1397/10/24 دوشنبه
تقدیر و تشكر- معاون پیشین دانشجویی و فرهنگی
دكتر علی‌اكبر جنت‌آبادی
1397/10/24 دوشنبه
انتصاب- سرپرست حوزه دانشجویی و فرهنگی
علی كریمی
1397/10/4 سه‌شنبه
تقدیر و تشكر- هماهنگ‌كننده گروه معماری و عمران
مهندس سیدمحمدرضا مختاری‌حسینی
1397/10/4 سه‌شنبه
تقدیر و تشكر- هماهنگ‌كننده گروه تربیت‌بدنی
دكتر لاله همبوشی
1397/10/4 سه‌شنبه
تقدیر و تشكر- هماهنگ‌كننده‌ گروه زبان انگلیسی
دكتر مرجان وثوقی
1397/8/28 دوشنبه
تمدید حكم- مدیر گروه كامپیوتر
مهندس بهروان
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...