صفحه اصلي
پيام‌ها، انتصاب‌ها و تمدید حكم
1396/7/16 يكشنبه
انتصاب- هماهنگ‌كننده گروه معماری
مهندس مختاری حسینی
1396/7/16 يكشنبه
انتصاب- هماهنگ‌كننده‌ گروه مهندسی عمران
دكتر جعفر مهرآبادی
1396/6/25 شنبه
انتصاب- هماهنگ‌كننده گروه علوم پایه
دكتر نادر مهدیزاده
1396/6/13 دوشنبه
تمدید حكم- رئیس اداره‌ امور فنی و عمرانی دانشگاه
مهندس احمد حیدری
1396/6/13 دوشنبه
تمدید حكم- مدیر امور مالی
رضا بازقندی
1396/6/12 يكشنبه
انتصاب- مسئول دفتر EDO
مهندس محمد طاهری‌نامقی
1396/6/11 شنبه
انتصاب و تقدیر و تشكر- سرپرست اداره توسعه فناوری و ارتباط با صنعت
1396/5/29 يكشنبه
انتصاب- مدیر گروه روانشناسی و علوم تربیتی
علی كریمی
1396/5/4 چهارشنبه
انتصاب- مدیر گروه كامپیوتر
سركار خانم مهندس بهروان
1396/4/17 شنبه
انتصاب مدیر گروه جدید زبان وادبیات فارسی واحد سبزوار
با صدور حكمی صورت گرفت
1396/3/31 چهارشنبه
انتصاب- دبیر و اعضای كمیته‌ی اجرایی اطلاعات و ارتباطات
1396/3/3 چهارشنبه
انتصاب- اعضای كمیته‌ی منتخب ستاد شاهد و ایثارگران
1396/2/16 شنبه
تشكر و قدردانی- مدیر پیشین گروه علوم و صنایع غذایی
دكتر امیرحسین الهامی‌راد
1396/2/16 شنبه
تشكر و قدردانی- مدیر پیشین گروه حقوق
سیدحمیدرضا موسوی‌پور
1396/2/16 شنبه
تمدید حكم- مدیر گروه حقوق
احمد حسینی
1396/2/16 شنبه
انتصاب- مدیر گروه علوم و صنایع غذایی
دكتر احمد پدرام‌نیا
1396/2/16 شنبه
انتصاب- مدیر امور فرهنگی و اجتماعی
مجید هنرپیشه
1395/12/25 چهارشنبه
تمدید حكم- مدیر گروه الهیات
دكتر محسن ولایتی
1395/12/9 دوشنبه
انتصاب- عضو كمیته‌ی خرید دانشگاه
علیرضا صفار سبزوار
1395/11/19 سه‌شنبه
تمدید حكم- مدیر گروه حسابداری (تحصیلات تكمیلی)
قاسم قاسمی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...