صفحه اصلي
خبرها
برنامه زمان‌بندی مصاحبه شفاهی دكتری تخصصي سال 97 منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی


بدينوسيله به اطلاع داوطلبان محترم دكتري تخصصي سال 1397 دانشگاه آزاد اسلامي مي رساند مصاحبه داوطلبان منطقه 9 دانشگاه ( استانهاي خراسان شمالي، خراسان رضوي، خراسان جنوبي، سمنان ) در واحد مشهد به آدرس : مشهد ـ بلوار اماميه ـ خيابان استاد يوسفي ـ دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد، مطابق برنامه زمان بندي زير برگزار خواهد گرديد.

ضروري است داوطلبان محترم در اسرع وقت به انتخاب منطقه مصاحبه به سامانه مصاحبه دكتري به آدرس Azmoon.org مراجعه و پس از تعيين مناطق موردنظر جهت مصاحبه، با تكميل و چاپ فرم اطلاعات اوليه كه از طريق اين لينك زير قابل دريافت است، در زمان مقرر به واحد مشهد جهت انجام مصاحبه مراجعه نمايند. 

همچنین به اطلاع داوطلبان محترم شركت در مصاحبه دوره دكتري تخصصي سال 1397 منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامي (استانهاي خراسان شمالي، خراسان رضوي، خراسان جنوبي و سمنان) مي‌رساند، بر اساس آخرين اعلام مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي، مصاحبه داوطلبان واحدهاي دانشگاهي اين منطقه در بازه زماني 20 لغايت 25 تير ماه بر اساس گروه‌هاي آموزشي، در دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد برگزار خواهد شد. لازم به ذكر است داوطلبان واجد شرايط مي‌توانند در صورت تمايل، علاوه بر شركت در مصاحبه تخصصي دوره دكتري تخصصي منطقه 9، در مصاحبه تخصصي ساير مناطق ده‌گانه دانشگاه آزاد اسلامي طبق دستورالعملي كه مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي اعلام مي‌نمايد، شركت نمايند. ضمناً ضروري است داوطلبان نسبت به تكميل فرم اطلاعات اوليه اقدام و مدارك شناسايي و مستندات خود را بصورت چاپ شده به همراه داشته باشند.

برنامه زمان‌بندی مصاحبه شفاهی دكتری تخصصی سال 97 منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی:

گروه كشاورزی: 20 و 21 تیر
گروه زبان: 22، 22 و 23 تیر
گروه دامپزشكی: 25 تیر
گروه علوم پایه: 22 تیر
گروه هنر: 23، 24 و 25 تیر
گروه فنی و مهندسی: 21، 22 و 23 تیر
گروه علوم انسانی: 20، 21 و 22 تیر

/ه.د