صفحه اصلي
خبرهای دانشگاه
انتصاب سرپرست كمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
دكتر احمد مظفری جوین


   به پیشنهاد دكتر محمدرضا سعیدی‌اصل؛ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار و طی حكمی از سوی دكتر هنگامه بختیار؛ مدیركل دفتر توسعه پژوهش، فناوری و نوآوری علوم پزشكی دانشگاه آزاد اسلامی، دكتر احمد مظفری جوین به‌عنوان «سرپرست كمیته تحقیقات دانشجویی» واحد سبزوار منصوب شد. /ه.دمنبع: روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار