صفحه اصلي
خبرهای دانشگاه
تقدیر رئیس اداره آموزش و پرورش سبزوار از دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان


   معاون مدیركل و مدیر آموزش و پرورش شهرستان سبزوار با ارسال لوح تقدیری به رئیس دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان، از همكاری و مشاركت وی تقدیر كرد.

   حسن محرابی در این لوح تقدیر، با اشاره به اهمیت گسترش تعلیم و تربیت گفت: «در كشورهای توسعه‌یافته كه تعلیم و تربیت با مشاركت مردم معنا می‌یابد، شهروندان در قالب بخش خصوصی و با مشاركت فعالانه خود در حوزه آموزش و پرورش توانسته‌اند بار عمده‌ای از دوش دولت‌ها بردارند.»

   وی با تأكید بر این نكته كه حضور نخبگان علمی و فرهنگی دانشگاه‌ها، عامل مهمی در جهت ارتقای كیفیت بخش غیردولتی است بیان داشت: «از این طریق، صرفه‌جویی قابل توجهی در منابع انسانی و مادی انجام می‌گیرد كه عواید حاصل از آن صرف توسعه آموزش و پرورش در مناطق محروم خواهد شد كه یقیناً مجموعه بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این امر سهیم خواهد بود.»

   معاون مدیركل و مدیر آموزش و پرورش سبزوار با بیان اینكه در هفته اخیر كه با عنوان مدارس و مراكز غیردولتی نامگذاری شده گفت: «بر آنیم تا بین آموزش و پرورش و مشاركت‌های مردمی، هم‌آوایی به‌وجود آوریم تا نتیجه مورد نظر طبق سند تحول بنیادین فراهم شود و از این طریق، برون‌داد مدارس در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه تأثیرگذار خواهد بود.

   محرابی در این لوح تقدیر خاطرنشان ساخت: «ما با تمام توان، همراه و همگام با مدارس و مراكز غیردولتی خواهیم بود و خود را موظف می‌دانیم در راستای ارتقای علمی و معنوی دانش‌آموزان از مساعی مدارس و مراكز غیردولتی حمایت كنیم.» /ه.د

منبع: روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار