صفحه اصلي
خبرهای دانشگاه
برگزاری آزمون جامع دكتری تخصصی در دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار


   معاون آموزشی و تحصیلات تكمیلی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار از برگزاری آزمونهای كتبی و شفاهی ارزیابی جامع دوره دكتری تخصصی در این دانشگاه خبر داد.

دكتر محمد مهرشاد گفت: «آزمون ارزیابی جامع دكتری تخصصی (آموزشی- پژوهشی) با حضور دانشجویان دوره دكتری تخصصی این دانشگاه برگزار شد.».

   وی با بیان اینكه این آزمون در سالن همایش‌های ساختمان اداری مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار برگزار شد خاطرنشان كرد: «شركت‌كنندگان در این آزمون، دانشجویان مقطع دكتری تخصصی رشته‌های مهندسی فناوری اطلاعات، زبان و ادبیات فارسی، بیوتكنولوژی كشاورزی با گرایش گیاهی، زراعت، صنایع غذایی با گرایش تكنولوژی مواد غذایی، صنایع غذایی با گرایش شیمی مواد غذایی، صنایع غذایی با گرایش مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی و صنایع غذایی گرایش‌محور، فلسفه و الهیات و معارف اسلامی با گرایش فلسفه و كلام اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی بودند.» /ه.د 

منبع: روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار