صفحه اصلي
خبرهای دانشگاه
عضویت رئيس دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار در شورای گسترش دانشگاه آزاد اسلامی استان


   با صدور حكمی از سوی دكتر مهدی ملك‌نژاد؛ دبیر هیئت امناء و رئيس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی، دكتر محمدرضا سعیدی‌اصل؛ رئيس دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار به‌عنوان عضو شورای گسترش دانشگاه آزاد اسلامی این استان منصوب شد.

   در این حكم آمده است: امید كه با استعانت از خداوند منان در راه خدمت به اسلام و مسلمین و پیشبرد اهداف مقدس دانشگاه و نظام جمهوری اسلامی ایران، بیش از پیش موفق و مؤید باشید. /ه.د

منبع: روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار