صفحه اصلي
همايش ها
اطلاعيه های دفنر فرهنگ اسلامي
ادعیه
دعای روزهای ماه رمضان(صوتی)
دانلود وقرائت دعا وزیارت
مفاتیح الجنان
اعمال عبادى روزانه‏
در اين فصل، برنامه‏هاى شبانه‏روزى يك مسلمان، به طور خلاصه ذكر مى‏شود:
نافله‏هاي شبانه روز
نمازهاي مستحبي زيادند و آنها را نافله گويند و بين نمازهاي مستحبي به خواندن نافله‏هاي شبانه‏روز، بيشتر سفارش شده است و دستور خواندن آنها چنين است:
دعای هرروزه ماه رجب
* زیارت روز شنبه
دعاى روز شنبه
* زیارت روزیك شنبه
دعای روز یكشنبه
* زیارت روزدو شنبه
دعای روز دوشنبه
* زیارت روزسه شنبه
دعای روز سه شنبه
* زیارت روزچهارشنبه
دعای روز چهارشنبه
* زیارت روزپنجشنبه
دعای روز پنجشنبه
*زیارت روز جمعه
دعای روز جمعه
1