صفحه اصلي
همايش ها
اطلاعيه های دفنر فرهنگ اسلامي
همايش ها
بیست‌و‌دومین جشنواره‌ی بین‌المللی خوارزمی
تهران
ارتقاءتفكر دینی
مشهد
سومین جشنواره‌ی ملی جوانه‌های شعر رضوی
بیرجند
جوانان و هویت ایرانی، همسازی عناصر دینی و ملی
تهران
دومین همایش منطقه ای جلوه های نمازدر دانشگاه
دامغان
فراخوان مقاله هفدهمين اجلاس سراسری نماز با عنوان ( نماز،دانش و رسالت دانشگاه )
تهران
فراخوان كنگره بین‌المللی بزرگداشت علامه شیخ بهاء الدین عاملی (شیخ بهایی)
تهران اول و دوم آبانماه 1387
آسیب‌شناسی پژوهش در دفاع مقدس
تهران
اولين همايش ملي كسب و كار و سرمايه گذاري
پنجمین كنگره بین المللی مهندسی ماشینهای كشاورزی
«جوانان و هویت ایرانی، همسازی عناصر دینی و ملی»
تهران- خیابان انقلاب- خیابان ابوریحان- خیابان شهید نظری- پلاك 89
همایش منطقه‌ای - انسجام اسلامی از دیدگاه قرآن و عترت(ع)
سالن همایش ساختمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
1