صفحه اصلي
آخرين اطلاعيه‌های امور آموزش و برنامه‌ريزی
به‌دلیل تغییرات در سامانه رسا، برای دریافت اسم رمز جدید، لطفاً از بخش بازنشانی اسم رمز استفاده نمایید. سپس برای مشاهده و یا تغییر اسم رمز «اشتراك اینترنت» خود در دانشگاه، از منوی حوزه‌ی مشترك وارد صفحه‌ی «اشتراك اینترنت» شوید.

  برای این منظور در صفحه‌ی «سامانه‌ی رسا» از پیوند زیر دگمه‌ی «ورود» با عنوان «بازنشانی اسم رمز» استفاده كنید.

نشانی مستقیم بازنشانی اسم رمز در سامانه‌ی رسا عبارت از است:

نكات قابل توجه:
  • اسم رمز حداقل باید دارای شش كاراكتر باشد.
  • نام كاربر نباید به‌عنوان اسم رمز انتخاب شود.
  • از عبارت‌های ساده و قابل حدس استفاده نكنید.
  • اسم رمز سامانه‌ی رسا باید با اسم رمز «اشتراك اینترنت» متفاوت باشد.
  • اگر «شماره‌ی ملی» یا «شماره‌ی تلفن همراه» شما در سامانه ثبت نشده، باید برای ثبت آن اقدام نمایید.
  • اسم رمز نمی‌تواند «شماره‌ی ملی» یا «شماره‌ی تلفن همراه» شما باشد.
  • اسم رمز نمی‌تواند یكی از اسم‌رمزهای پیشین شما باشد.