صفحه اصلي
آخرين اطلاعيه‌های امور آموزش و برنامه‌ريزی
واريز شهريه‌ی ثابت قبل از انجام عمليات انتخاب واحد و حذف و اضافه الزامی است؛ بنابراین قبل از شروع انتخاب واحد می‌بایستی حساب شهریه‌ی شما حداقل به میزان شهریه‌ی ثابت بستانكار باشد.
دانشجویان گرامی؛ توجه فرمایید كه انتخاب واحدهای درسی در نیم‌سال اول تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ منوط به تسویه‌حساب كامل بدهی ترم‌های گذشته و نیز پرداخت شهریه‌ی ثابت در ترم جاری است. توجه فرمایید كه قبل از انتخاب واحد، واریز شهریه‌ی ثابت الزامی است. بنابراین قبل از شروع انتخاب واحد می‌بایستی حساب شهریه‌ی شما حداقل به میزان شهریه‌ی ثابت بستانكار باشد.
 

   دانشجوی گرامی: از نیم‌سال اول سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ به بعد، برای انجام انتخاب واحد و یا حذف و اضافه، واریز شهریه‌ی ثابت الزامی است.

   برای انتخاب واحدهای درسی می‌بایستی حساب شهریه‌ی شما حداقل به‌میزان شهریه‌ی ثابت، بستانكار باشد.

   پس از انتخاب واحد و هنگام چاپ تأییدیه، می‌بایستی:
    یا
       تمام شهریه را نقداً پرداخت كرده باشید كه در این‌صورت تخفیف ویژه‌ی پرداخت نقدی به شما تعلق می‌گیرد
    یا 
      حداقل نصف شهریه‌ی متغیر را پرداخت نموده و برای پنجاه درصد بقیه‌ی شهریه، عملیات تقسیط را از طریق منوی صندوق رفاه > تقسیط شهریه انجام داده باشید.

امور شهریه‌ی دانشگاه