صفحه اصلي
آخرين اطلاعيه‌های امور آموزش و برنامه‌ريزی
امتحان‌های برگزار نشده در روزهای بیستم تا بیست و سوم دی‌ماه، در روزهای دوم تا چهارم بهمن‌ماه برگزار خواهد شد.


   دانشجویان گرامی؛ بنا بر تصمیم شورای آموزشی، با توجه به تعطیلی دانشگاه در روزهای سوگواری ارتحال حضرت آیة‌الله هاشمی رفسنجانی، زمان جایگزین برای امتحان‌های برگزار نشده به شرح ذیل به اطلاع می‌رسد:

- كلیه‌ی امتحان‌های برگزار نشده‌ی روز دوشنبه بیستم دی‌ماه، در روز شنبه دوم بهمن‌ماه مطابق ساعت‌های امتحان همان روز برگزار خواهد شد. 
- كلیه‌ی امتحان‌های برگزار نشده‌ی روز سه‌شنبه ۲۱ دی‌ماه، در روز یك‌شنبه سوم بهمن‌ماه مطابق ساعت‌های امتحان همان روز برگزار خواهد شد. 
- كلیه‌ی امتحان‌های برگزار نشده‌ی روز چهارشنبه ۲۲ دی‌ماه، در روز دوشنبه چهارم بهمن‌ماه مطابق ساعت‌های امتحان همان روز برگزار خواهد شد.

محل برگزاری امتحان، ساختمان دانشكده‌ی علوم انسانی در مجتمع دانشگاه خواهد بود.


آموزش دانشگاه