صفحه اصلي
آخرين اطلاعيه‌های امور آموزش و برنامه‌ريزی
محل برگزاری كلاس‌های كارشناسی ارشد و دكتری در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه (هر هفته)


   دانشجویان گرامی؛

   كلیه‌ی كلاس‌های كارشناسی ارشد و دكتری در رشته‌های صنایع، شیمی، كامپیوتر، زیست  و بیوتكنولوژی، برق، زبان، تربیت بدنی، حقوق و الهیات و كشاورزی در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه‌ی هر هفته در ساختمان علوم انسانی واقع در مجتمع دانشگاه برگزار خواهد شد.

سایر رشته‌ها در ساختمان علوم پزشكی و تحصیلات تكمیلی برگزار می‌شود.

آموزش دانشگاه