صفحه اصلي
آخرين اطلاعيه‌های امور آموزش و برنامه‌ريزی
افزایش شهریه در سال تحصیلی 98-1397 به‌میزان ۱۰ تا ۱۲/۵ درصد نسبت به سال تحصیلی گذشته


  بر اساس بخش‌نامهٔ شمارهٔ‌ 10/27005 سازمان مركزی كه در روز هفتم شهریورماه ۱۳۹۷ ابلاغ شده است، شهریه‌ٔ متغیر برای سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ نسبت به سال تحصیلی گذشته، ده درصد افزایش می‌یابد؛ به‌شرط آن‌كه تاریخ انتخاب درس پیش از شروع كلاس‌ها باشد.

  بر اساس همین بخش‌نامه، چنان‌چه دانشجو در روز شروع كلاس‌ها و یا پس از آن اقدام به انتخاب درس نماید، شهریهٔ‌ درس انتخاب‌شده با 12.5 درصد افزایش نسبت به سال تحصیلی گذشته محاسبه خواهد شد.