صفحه اصلي
اطلاعيه‌ها
قابل توجه استادان محترم (فرم طرح سؤال)

استادان محترم می‌توانند فرم طرح سؤال را در دو قالب doc و pdf از این بخش دریافت نمایند.

مدیریت آموزش دانشگاه
منبع:
فايلها
ExamForm.doc 167.424 KB

فرم طرح سؤال امتحانی

ExamForm.pdf 126.573 KB

فرم طرح سؤال امتحانی