صفحه اصلي
اطلاعیه‌های مهم
فراخوان همایش ملی نكوداشت عطاملك جوینی


   دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار با همكاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جوین، همایش نكوداشت شخصیت، آثار و افكار مورخ چیره دست سده ی هفتم عطاملك جوینی صاحب كتاب گران سنگ "تاریخ جهانگشا" را در 30 فروردین‌ماه سال 1396 برگزار می كند. محورهای همایش به شرح ذیل است: 

سیری در زندگی، افكار و آثار عطاملك جوینی
عطاملك جوینی و فن نویسندگی
سیمای اخلاقی و اجتماعی عطاملك در آینه ی جهانگشای جوینی
نقش خاندان جوینی در وزارت و گسترش علم و ادب
جنبه های زیباشناختی تاریخ جهانگشا
بررسی سندیت تاریخی تاریخ جهانگشا
نقد تاریخی و ادبی تاریخ جهانگشا
نقد و بررسی شواهد شعری ابیات عربی و فارسی تاریخ جهانگشا
مقایسه تاریخی و ادبی تاریخ جهانگشا با تاریخ بیهقی
سیری در تاریخ نویسی در سده هفتم هجری
بررسی خصوصیات سبكی تاریخ جهانگشا
نثر مصنوع و تحول آن در سده هفتم با تاكید بر تاریخ جهانگشا
نقد و بررسی شخصیت های تاریخی و اجتماعی در تاریخ جهانگشا
و هر موضوع دیگری كه به شخصیت عطاملك و تاریخ جهانگشا مرتبط باشد.

تاریخ های مهم:
تاریخ برگزاری همایش: 30 فروردین‌ماه 96 
تاریخ ارسال چكیده و اصل مقاله: 30 دی‌ماه 95

منبع: