صفحه اصلي
اطلاعیه‌های مهم
جزئیات نرخ شهریه سال تحصیلی جدید دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

نرخ شهریه سال تحصیلی 98-97 برای رشته‌های غیرپزشكی و علوم پزشكی در همه مقاطع تحصیلی اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، در بخشنامه‌ صادره از سوی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی به رؤسای واحدهای مراكز استان، رؤسای واحدها و مراكز آموزشی و سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی، نرخ شهریه سال تحصیلی 98-1397 برای رشته‌های غیرپزشكی و علوم پزشكی در همه مقاطع تحصیلی ابلاغ شد.
براساس این بخشنامه، نرخ شهریه پایه (ثابت) و متغیر همه دانشجویان به شرح زیر اعمال می‌شود:
نرخ شهریه دانشجویان قدیم (شامل ورودی‌های سال 1396 و ماقبل) برای دانشجویان غیرپزشكی براساس شهریه پایه‌ای كه هر ورودی در سال 1396 پرداخت كرده، در سال تحصیلی جدید بدون افزایش باقی می‌ماند.
-نرخ افزایش شهریه متغیر برای دانشجویان فعلی دانشگاه (شامل ورودی‌‌های 96 و ماقبل) نسبت به شهریه متغیر پرداختی در سال 96 به شرح زیر است:
برای دانشجویانی كه در زمان مقرر نسبت به انتخاب واحد اقدام كنند ، افزایش 10 درصدی و برای دانشجویانی كه در زمانی خارج از زمان مقرر شده اقدام به انتخاب واحد كنند ، افزایش 5/12 درصدی اعمال می‌شود.
تبصره یك: درخصوص دانشجویان خودگردان علوم پزشكی (شامل ورودی‌های سال 1396 و ماقبل) با توجه به سالانه‌ بودن شهریه این دسته از دانشجویان، ضمن توجه به ماده‌های یك و دو این بخشنامه، حداكثر میزان 5/12 درصد افزایش شهریه نسبت به شهریه سالانه‌ای كه هر ورودی در سال 1396 پرداخت كرده، برای سال تحصیلی 98-97 با مجوز استان تعیین می‌شود.
-نرخ شهریه دانشجویان قدیم (شامل ورودی‌های سال 1396 و ماقبل) برای دانشجویان رشته‌های علوم پزشكی كه قبل از مهر 97 وارد دانشگاه شده‌اند، افزایش نمی‌یابد.
شهریه متغیر برای دانشجویان فعلی رشته‌های علوم پزشكی نسبت به شهریه متغیر پرداختی در سال 96 نیز مانند رشته‌های غیرپزشكی است.
-نرخ افزایش شهریه پایه و متغیر دانشجویان جدید (از سال 1397) برای رشته‌های غیرپزشكی در همه مقاطع تحصیلی نسبت به شهریه پایه و متغیر پرداختی در سال 1396 حداكثر با میزان 5/12درصد با مجوز استان تعیین می‌شود.
-نرخ افزایش شهریه پایه و متغیر دانشجویان جدید برای رشته‌های پزشكی در همه مقاطع تحصیلی 5/12 درصد خواهد بود.
شهریه دانشجویان غیرایرانی پذیرفته شده از طریق مركز سنجش و پذیرش در تمامی رشته ها و مقاطع تحصیلی نسبت به شهریه پایه و متغیر پرداختی در سال 1396 با مجوز استان حداكثر 5/12 درصد افزایش می یابد.

منبع: