صفحه اصلي
اطلاعیه‌های مهم
چگونگی استفاده از كتابخانه‌ی دیجیتال

   استفاده از كتابخانه‌ی دیجیتال فقط با استفاده از شبكه‌ی داخلی دانشگاه میسر است. برای استفاده از سایت‌های مطالعاتی كتابخانه‌ی دیجیتال خارج از دانشگاه لطفاً صفحه‌ی «كتابخانه‌ی دیجیتال»  از منوی «پژوهش» در وبگاه دانشگاه را ملاحظه فرمایید و یا این از نشانی زیر استفاده كنید:

http://www.iaus.ac.ir/dl


در صفحه‌ی فوق بخشی با همین عنوان یعنی «كتابخانه‌ی دیجیتال» وجود دارد كه نحوه‌ی اتصال به این كتابخانه خارج از دانشگاه توضیح داده شده است.
منبع: