صفحه اصلي
اطلاعیه‌های مهم
قابل توجه دانشجویان محترم مقطع دكتری- زمان برگزاری آزمون ارزیابی جامع

   به استحضار دانشجویان محترم مقطع دكتری می‌رساند آزمون ارزیابی جامع در بازه‌ی زمانی یازدهم لغایت سیزدهم دیماه برگزار می‌گردد كه ابتداعاً بخش كتبی آزمون در واحد مشهد و در ادامه بخش شفاهی آزمون در واحد سبزوار خواهد بود . 
   تعیین زمانبندی هر كدام از آزمونها در ایام صدرالذكر یك هفته قبل از موعد مقرر از همین طریق اطلاع رسانی خواهد شد . 

حوزه آموزش دانشگاه

منبع: