صفحه اصلي
اطلاعیه‌های مهم
قابل توجه دانشجویان مقطع دكتری متقاضی شركت در آزمون جامع تیرماه 97


1- دانشجویانی می‌توانند در آزمون ارزیابی جامع شركت كنند كه برابر بخشنامه 30/82634 مورخ 95/11/12 تمامی واحدهای درسی دوره را با موفقیت گذرانده و حد نصاب میانگین كل 16 و بالاتر را كسب كرده و درس مذكور را در ترم جاری اخذ نموده باشند.

2- آن دسته از دانشجویانی كه تا قبل از تاریخ 97/02/04 نمره مشروطی آزمون زبان را برابر بخشنامه شماره 30/10072 مورخ 96/02/20 كسب كرده‌اند می‌توانند در آزمون جامع شركت كنند، مشروط بر اینكه نمره قبولی آزمون زبان را تا قبل از دفاع از رساله ارائه دهند و همچنین دانشجویانی كه بر اساس بخشنامه 30/10072 نمره قبولی اخذ كرده‌اند نیازی به شركت در آزمون زبان و كسب نمره قبولی ندارند.

3- آن دسته از دانشجویانی كه بعد از تاریخ 97/02/04 قصد شركت در آزمون زبان را دارند در صورتی نمره زبان آن‌ها مورد تأیید می‌باشد كه حداقل نمره قبولی آزمون را برابر بخشنامه شماره 30/3500 مورخ 97/02/04 كسب كرده باشند و چنانچه نتوانند حداقل نمره قبولی را كسب كنند می‌توانند در آزمون جامع شركت نمایند و در صورت قبولی در آزمون جامع، نتیجه این آزمون تا حداكثر 6 ماه بعد، به شرط قبولی در آزمون زبان و كسب حد نصاب لازم اعلام خواهد شد، در غیر این‌صورت، قبولی در آزمون جامع نیز ابطال می‌گردد.

4- دانشجویان می‌توانند در آزمون‌های ماهیانه زبان مركز سنجش و پذیرش و یا سایر آزمون‌های زبان مورد قبول دانشگاه، مطابق مصوبه جلسه 246 مورخ 96/10/12


منبع: