صفحه اصلي
اطلاعیه‌های مهم
قابل توجه دانشجویان مقطع دكتری دانشگاه كه تاكنون امتحان جامع دكتری را اخذ ننموده اند
قابل توجه دانشجویان مقطع دكتری دانشگاه ( اطلاعاتی درخصوص برگزاری آزمون جامع دكتری در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97)
1