معرفی رشته‌های تحصیلی


رشته‌های مقطع دكتری تخصصی (.Ph.D):
1) مهندسی فنّاوری اطّلاعات- تجارت الكترونیكی
2) مهندسی برق- الكترونیك
3) بیوتكنولوژی كشاورزی
4) اگروتكنولوژی- فیزیولوژی گیاهان زراعی
5) الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و كلام اسلامی
6) فلسفه- فلسفه معاصر
7) علوم و مهندسی صنایع غذایی- فناوری مواد غذایی
8) علوم و مهندسی صنایع غذایی- صنایع غذایی
9) علوم و مهندسی صنایع غذایی- زیست فناوری مواد غذایی
10) علوم و مهندسی صنایع غذایی- شیمی مواد غذایی
11) زبان و ادبیّات فارسی
12) شیمی- شیمی آلی

رشته‌های مقطع كارشناسی‌ارشد:
1) حسابداری
2) حسابرسی
3) مدیریت مالی
4) مدیریت كسب و كار- استراتژی
5) مدیریت فنّاوری اطّلاعات- مدیریت منابع اطّلاعاتی
6) مدیریت صنعتی- مدیریت عملكرد
7) علوم اقتصادی- توسعه‌ی اقتصادی و برنامه‌ریزی
8) مدیریت آموزشی
9) روان‌شناسی تربیتی
10) روان‌شناسی شخصیت
11) برنامه‌ریزی درسی
12) حقوق خصوصی
13) حقوق مالی- اقتصادی
14) حقوق اقتصادی
15) حقوق جزا و جُرم‌شناسی
16) حقوق خانواده 
17) فقه و مبانی حقوق اسلامی
18) الهیّات و معارف اسلامی-فلسفه وكلام اسلامی- فلسفه‌ی اسلامی
19) الهیّات و معارف اسلامی- فلسفه وكلام اسلامی- كلام اسلامی
20) آموزش زبان انگلیسی
21) زبان و ادبیّات فارسی
22) زبان و ادبیّات فارسی- ادبیات كودك و نوجوان
23) شیمی دارویی
24) شیمی- شیمی پلیمر
25) شیمی- شیمی آلی
26) زیست‌شناسی- سلولی و مولكولی- ژنتیك
27) زیست‌شناسی- سلولی و مولكولی- میكروبیولوژی
28) زیست‌فنّاوری (بیوتكنولوژی)- میكروبی
29) زیست‌شناسی سلولی و مولكولی- بیوشیمی
30) زیست‌شناسی جانوری- زیست‌سلولی تكوینی
31) زیست‌شناسی سلولی و مولكوی- علوم سلولی و مولكولی
32) بیوتكنولوژی كشاورزی
33) اگرو تكنولوژي- فیزیولوژی گیاهان زراعی
34) ژنتیك و به‌نژادی گیاهی
35) بهداشت و كنترل كیفی مواد غذایی 
36) علوم و مهندسی صنایع غذایی- زیست‌فناوری مواد غذایی
37) علوم و مهندسی صنایع غذایی- فناوری مواد غذایی
38) علوم و مهندسی صنایع غذایی- صنایع غذایی 
39) مهندسی علوم و صنایع غذایی- شیمی مواد غذایی
40) مهندسی كامپیوتر- نرم‌افزار
41) مهندسی كامپیوتر- معماری سیستم‌های كامپیوتر 
42) مهندسی فناوری اطلاعات- شبكه‌های كامپیوتری
43) الكترونیك قدرت و ماشین‌های الكتریكی
44) مهندسی برق- كنترل
45) مهندسی برق- سیستم‌های قدرت
46) مهندسی برق- مدارهای مجتمع الكترونیك
47) مهندسی برق- افزاره‌های میكرو و نانو الكترونیك 
48) مهندسی برق- سیستم‌های الكترونیك دیجیتال
49) مهندسی مكاترونیك

رشته‌های مقطع كارشناسی (به‌صورت بدون آزمون و در موعد معین از طریق پایگاه اینترنتی azmoon.org):
1) حقوق
2) روان‌شناسی
3) شیمی كاربردی
4) حسابداری 
5) مهندسی عمران
6) زیست‌شناسی سلولی و مولكولی- ژنتیك
7) مهندسی مكانیك
8) مهندسی پزشكی- بیوالكتریك 
9) زیست‌شناسی سلولی و مولكولی- بیوتكنولوژی (زیست‌فنّاوری)
10) مهندسی برق
11) مهندسی كامپیوتر
12) مهندسی كشاورزی- علوم و صنایع غذایی
13) مهندسی كشاورزی- مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی
14) مهندسی كشاورزی- مهندسی مكانیك بیوسیستم
15) مهندسی تولید و ژنتیك گیاهی
16) مهندسی كشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات- زراعت
17) مهندسی كشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات- اصلاح نباتات
18) زبان و ادبیّات فارسی
19) علوم تربیتی 
20) علوم اقتصادی
21) الهیات و معارف اسلامی- فقه و مبانی حقوق اسلامی
22) الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و حكمت اسلامی
23) مهندسی رُباتیك (رایانش امن)
24) مهندسی ورزش
25) بانكداری اسلامی
26) علوم قضایی
27) فیزیك مهندسی

رشته‌های مقطع كارشناسی ناپیوسته (به‌صورت بدون آزمون و در موعد معین از طریق پایگاه اینترنتی azmoon.org):
1) معماری 
2) مهندسی تكنولوژی نرم‌افزار - كامپیوتر
3) مهندسی تكنولوژی الكترونیك
4) مهندسی تكنولوژی برق- قدرت
5) مهندسی برق- شبكه‌های انتقال و توزیع
6) مهندسی كشاورزی- علوم و صنایع غذایی
7) مهندسی تولیدات گیاهی- زراعت
8) مهندسی تولیدات گیاهی- باغبانی
9) زبان و ادبیّات فارسی
10) آموزش و پرورش ابتدایی
11) بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی
12) علوم آزمایشگاه دامپزشكی
13) مهندسی تولیدات دامی
14) پرورش طیور
15) حسابداری
16) مهندسی تكنولوژی كنترل- ساخت و تولید
17) آموزش علوم تجربی
18) مهندسی شهرسازی
19) مهندسی اجرایی عمران
20) مهندسی مكانیك خودرو
21) مهندسی ساخت و تولید ماشین‌ابزار
22) حقوق اسناد و قراردادهای تجاری
23) آموزش دینی و عربی

رشته‌های مقطع كاردانی (به‌صورت بدون آزمون و در موعد معین از طریق پایگاه اینترنتی azmoon.org):
1) كاردانی تكنولوژی صنایع غذایی
2) گوشت و فرآورده‌های گوشتی
3) شیر و فرآورده‌های لبنی
4) كاردانی تكنولوژی صنایع غذایی
5) كاردان صنایع- ایمنی صنعتی
6) كاردانی فرش دستباف
7) كاردانی آموزش ابتدایی
8) كاردانی آموزش زبان انگلیسی
9) دامپزشكی
10) كاردانی حسابداری
11) مدیریت صنعتی 
12) علمی‌كاربردی مخابرات (ارتباط داده‌ها)
13) كاردان فنی برق
14) كاردانی كامپیوتر نرم‌افزار
15) تربیت معلم آموزش علوم تجربی
16) كاردانی فنی صنایع شیمیایی
17) كاردانی تكنولوژی تولیدات گیاهی
18) زبان و ادبیّات فارسی
19) كاردانی فنی برق

رشته‌های مقطع كاردانی پیوسته (به‌صورت بدون آزمون و در موعد معین از طریق پایگاه اینترنتی azmoon.org):
1) حسابداری
2) الكترونیك- عمومی
3) كامپیوتر- نرم‌افزار
4) الكتروتكنیك- تأسیسات
5) الكتروتكنیك- برق صنعتی
6) مربی بهداشت مدارس
 
رشته‌های زیرمجموعه‌ی علوم پزشكی (به‌صورت آزمون و در موعد معین از طریق پایگاه اینترنتی azmoon.org):
1) كارشناسی پیوسته‌ی پرستاری (زن-مرد)
2) كارشناسی پیوسته‌ی مهندسی بهداشت حرفه‌ای (زن-مرد)
3) كارشناسی پیوسته‌ی مهندسی بهداشت محیط (زن-مرد)
4) كارشناسی پیوسته‌ی علوم و صنایع غذایی، گرایش كنترل كیفی و بهداشتی (زن-مرد)
5) كاردانی ناپیوسته‌ی بهداشت خانواده (زن)
6) كاردانی ناپیوسته‌ی بهداشت مبارزه با بیماری‌های واگیر (مرد) 

آخرین به‌روزرسانی: خرداد 97

تغيير زبان
در یك نگاه
نقشهٔ وب‌گاه
http://www.iaus.ac.ir/sitemap
صفحه‌های مهم وب‌گاه
درباره‌ی دانشگاه فعالیت‌های پژوهشی گروه‌های آموزشی صفحه‌های علمی خدمات مطالعاتی سایر صفحه‌ها
وب‌گاه‌های جنبی (Sub Domains)
خدمات مطالعاتی برنامه‌های كاربردی گروه‌های آموزشی خدمات اطلاع‌رسانی انجمن‌های علمی وب‌نوشت‌ها