خبرهای دانشگاه (خبرهای بيشتر را در صفحه‌ی روابط عمومی بخوانيد)
1394/2/6 يكشنبه
كارگاه تخصصی پسته با حضور كارشناس برجسته‌ی آلمای در دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
1394/2/6 يكشنبه
واحد سبزوار برای پنجمین سال پیاپی، رتبه‌ی نخست ارسال آثار جشنواره‌ی هنر و ادبیات كشور را كسب كرد
1394/1/31 دوشنبه
مركز تماس جدید معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی راه اندازی شد
1394/1/31 دوشنبه
زمان برگزاری آزمون كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی
1394/1/30 يكشنبه
وب‌سایت انجمن علمی علوم پزشكی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار راه‌اندازی شد
بيشتر
اطلاعیه‌های مهم
قابل توجه استادان محترم (فرم رزومه)
بيشتر
آخرين اطلاعيه‌های امورآموزش و برنامه‌ريزی
تقویم آموزشی نیمسال سوم سال تحصیلی94-93(براساس بخشنامه ی جدید معاونت محترم آموزشی سازمان) [ بيشتر ]
تقویم آموزشی ترم بهمن ۹۳ بر اساس بخش‌نامه‌ی جدید سازمان مركزی [ بيشتر ]
دروس ارائه‌شده [ بيشتر ]
اطلاعیه‌ی مهم در خصوص دریافت رمز ورود به سایت دانشگاه [ بيشتر ]
بيشتر
صفحه‌ی اطلاعیه‌ها  
اطلاعیه‌های مدیریت پژوهش مشاهده‌ی اطلاعیه‌ها در صفحه‌ی مدیریت پژوهش مشاهده‌ی اطلاعیه‌ها
اطلاعیه‌های باشگاه پژوهشگران جوان مشاهده‌ی اطلاعیه‌ها در صفحه‌ی پژوهشگران جوان مشاهده‌ی اطلاعیه‌ها
اطلاعیه‌های مركز آموزش نیروی انسانی مشاهده‌ی اطلاعیه‌ها در صفحه‌ی مركز آموزش نیروی انسانی مشاهده‌ی اطلاعیه‌ها
 
اطلاعیه‌های اداره‌ی هیأت علمی مشاهده‌ی اطلاعیه‌ها در صفحه‌ی اداره‌ی هیأت علمی مشاهده‌ی اطلاعیه‌ها
اطلاعیه‌های تحصیلات تكمیلی مشاهده‌ی اطلاعیه‌ها در صفحه‌ی تحصیلات تكمیلی مشاهده‌ی اطلاعیه‌ها
اطلاعیه‌های روابط عمومی مشاهده‌ی اطلاعیه‌ها در صفحه‌ی روابط عمومی مشاهده‌ی اطلاعیه‌ها
يكشنبه 6 ارديبهشت 1394
سال دولت و ملت، هم‌دلی و هم‌زبانی گرامی باد

سامانه‌ی جامع
اطلاعات پژوهش و فنّاوری 
دانشگاه آزاد اسلامی

در یك نگاه
وب‌گاه‌های جنبی (Sub Domains)
خدمات مطالعاتی برنامه‌های كاربردی گروه‌های آموزشی خدمات اطلاع‌رسانی انجمن‌های علمی وب‌نوشت‌ها