صفحهٔ اصلي
كشاورزی و دامپزشكی - علوم و صنایع غذایی
استفاده از مخلوط آرد گندم و سيب زميني در تهيّه نان لواش
علي موحديان؛ استاد راهنما: 1 -دكترامیرحسین الهامی راد2-دكتر مهدی قیافه داودی؛ استاد مشاور: دكتر مهدی كریمی.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي كشاورزی، رشته‌ي علوم وصنایع غذایی، 1391.    جزئيات بيشتر >>
مقایسه اثر امولسیون سازی به روش فیزیكی ( امواج اولتراسونیك ) شیمیایی( استفاده از E۴۷۱ ) و توأم بر بهبود كیفیت كیك روغنی.
سحر پاكباطن توپكانلو؛ استاد راهنما: 1-دكترامیر حسین الهامی راد 2-دكتر مهدی كریمی؛ استاد مشاور: دكتر زهرا شیخ الاسلامی.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي كشاورزی، رشته‌ي علوم و صنایع غذایی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
بررسی تأثیر نسبت گلوتن به نشاسته بر خواص رئولوژیكی خمیر و خواص حسی در نان بربری و به تعویق انداختن بیاتی در آن
سیما مهدویان؛ استاد راهنما: 1-دكترامیر حسین الهامی راد 2-دكتر زهرا شیخ الاسلام؛ استاد مشاور: مهندس ابوالقاسم عبدالله زاده.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي كشاورزی، رشته‌ي علوم و صنایع غذایی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
ارزیابی خصوصیات آنتی اكسیدانی و رادیكال گیرندگی سبوس برخی گونه های برنج ایرانی
فرهاد مختاری خوزانی؛ استاد راهنما: دكتر امیرحسین الهامی راد؛ استاد مشاور: 1-دكتر محمد حسین حداد خداپرست 2-مهندس سیدحسین استی.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي كشاورزی، رشته‌ي علوم و صنایع غذایی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
بررسی خصوصیات آنتی اكسیدانی زردچوبه
رضا فهیمی حق وردی؛ استاد راهنما: دكتر امیرحسین الهامی راد؛ استاد مشاور: 1-دكتر محمد حسین حداد خداپرست 2-مهندس سیدحسین استی.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي كشاورزی، رشته‌ي علوم و صنایع غذایی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
تهیه ی ایزوله پروتئینی از كنجاله كلزا به دو روش فراوری شده صنعتی و آزمایشگاهی
ابوالفضل بوژمهرانی؛ استاد راهنما: 1- دكتر مسعود شفافی زنوزیان 2-دكتر محمد حسین حداد ؛ استاد مشاور: دكتر امیرحسین الهامی راد.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي كشاورزی، رشته‌ي علوم و صنایع غذایی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
مدل سازی پیشگویانه كیفیت شیرخام با استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی
هانیه یاربی؛ استاد راهنما: 1- دكتر سید علی مرتضوی 2- دكتر مسعود شفافی زنوزیان؛ استاد مشاور: مهندس معصومه مهربان سنگ آتش.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي كشاورزی، رشته‌ي علوم و صنایع غذایی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
بررسی خواص كیفی و تغذیه ای فلفل دلمه اي( كاپسيكوم آنوم) پس از فرآیند خشك كردن به روش اسمزی-فراصوت و هوای داغ
بهشته شعبانی؛ استاد راهنما: دكتر حمید توكلی پور؛ استاد مشاور: 1-دكترمسعود شفافی زنوزیان 2-مهندس احمد پدرام نیا.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي كشاورزی، رشته‌ي علوم و صنایع غذایی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
بهینه سازی فرآیند خشك كردن ریحان به سه روش هوای داغ ، ماكروویو و خورشیدی و بررسی پارامترهای موثر بر آن
اتنا محمدیان؛ استاد راهنما: 1-دكتر حمید توكلی پور؛ استاد مشاور: 1-دكترمسعود شفافی زنوزیان 2-مهندس احمد پدرام نیا.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي كشاورزی، رشته‌ي علوم و صنایع غذایی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
بررسی تاثیر خواص آنتی اكسیدانی چای سبز بر خواص كیفی دونات سرخ شده
فاطمه پورحاجی؛ استاد راهنما: 1-دكتر حمید توكلی پور 2-دكتر مهدی كریمی؛ استاد مشاور: دكتر زهرا شیخ الاسلامی.
پايان‌نامه‌ي كارشناسی ارشد ناپیوسته، گروه آموزشي كشاورزی، رشته‌ي علوم و صنایع غذایی، 1390.    جزئيات بيشتر >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...