صفحهٔ اصلي
گفتار
يك پزشك آمريكايي به بيش از دويست هزار نوزاد شنا ياد داده است .ك پزشك در آمريكا در چهل سال اخير به بيش از دويست هزار نوزاد و خردسال فن شنا كردن آموخته است تا خانواده هاي آنان تجربه تلخ غرق شدن فرزندشان را نداشته باشند.
به گزارش شبكه تلويزيوني فاكس نيوز هاروي بارنت وقتي چهل سال پيش متوجه شد كودك همسايه به علت سقوط در استخر و خفگي در آب جان خود را از دست داد، تصميم گرفت همه تلاش خود را انجام دهد تا ديگر در زندگي شاهد چنين صحنه نباشد.
از اين رو تلاش خود را براي آموزش شنا به نوزادان و خردسالان به كار بست و در چهل سال اخير كه به اين كار مشغول است، به بيش از دويست هزار نوزاد و خردسال شنا كردن را آموخته است.
كار آموزش به برخي از كارآموزان دكتر بارنت از كمتر از يك سالگي آغاز مي شود و به كودكان ياد داده مي شود، حتي با داشتن لباس كه به صورت طبيعي كار شنا را دشوار تر و وزن شناگر را سنگين تر مي كند، بتوانند خود را روي آب نگهدارند و از آب خارج شوند.
اين پزشك مي گويد با همه اين آموزش ها، بهترين نگهبان براي زندگي كودكان و جلوگيري از روي دادن حوادث براي كودكان، والدين هستند كه بايد توجه كافي را به آنان بكنند.
واحد مركزی خبر