صفحهٔ اصلي
گفتار
ورزش اضطراب را كاهش مي دهد.فعالیت بدنی منظم از تنش ، اضطراب و افسردگی می كاهد.
به نوشته روزنامه لوفیگارو در اینترنت ، تحقیقات نشان می دهد فعالیت بدنی منظم برای مبارزه با تنش ، اضطراب ،‌ افسردگی و حتی ترك اعتیاد موثر است. بنا بر تحقیقی كه در فرانسه انجام شده و در نشریه پلاس وان منتشر شده است ، شش درصد ورزشكاران رده بالا دچار اضطراب می شوند در حالی كه این رقم برای مردم فرانسه چهارده درصد است.
دكتر پییر لاود روانشناس در پاریس می گوید : فعالیت بدنی با كاهش دادن خطر بروز بیماری های روانی نقشی پیشگیرانه ایفا می كند. اما در عین حال نشانه های پس از بیماری را بهبود می بخشد و از خطر ظهور مجدد بیماری می كاهد.
ورزش همچنین باعث افزایش رشد مغزی كودك شده و از یك سن مشخص باعث كاهش زوال شناختی می شود.تمام رشته های ورزشی به خصوص دو استقامت ،‌ شنا و پیاده روی سریع كه باعث صرف انرژی می شوند نقش محافظتی برای بدن دارند.
اثر درمانی ورزش در مواردی كه فعالیت بدنی به مدت سی دقیقه در روز و پنج بار در هفته صورت گیرد بسیار موثر است.دلایل این مسئله تا حدودی جنبه روانی دارد. ورزش فعالیت انتقال دهندگان عصبی را در مناطق مغزی كنترل كننده احساسات و دخیل در بروز بیماری های روانی افزایش می دهد.
این روانپزشك می افزاید : هنگامی كه بدن را تمرین می دهیم ، ‌مغز را هم تحریك می كنیم و امروزه می توان با تصویربرداری عصبی این حالت را مشاهده كرد.
دكتر استفان كازوكا متخصص طب ورزش می گوید : آدرنالین هم می تواند توضیح دهنده این پدیده باشد. ورزش و استرس هر دو باعث ترشح این هورمون می شوند. هنگامی كه ورزش می كنیم ، تمرینِ استرس می كنیم. بنابراین هر چقدر در برابر استرس مقاوم تر باشیم كمتر دچار افسردگی می شویم.
واحد مركزی خبر