صفحهٔ اصلي
گفتار
بهره برداري از واحدهاي توليد گليسيرين دارويي كشورهمزمان با هفته صنعت و معدن بهره برداري از نخستين واحدهاي توليد اسيد چرب و گليسيرين دارويي كشور در شهرك صنعتي شكوهيه قم آغاز شد.
ظرفيت توليد سالانه اين دو واحد صنعتي 6 هزار و 500 تن گليسيرين و 15 هزار تن اسيد چرب است كه مي تواند جوابگوي نياز كشور در مصارف بهداشتي / دارويي / صنعتي و نظامي باشد براي احداث اين طرح ها كه براي 65 نفر شغل ايجاد كرده 90 ميليارد ريال هزينه شده است .
معاون وزير صنايع و معادن و مديرعامل بانك صنعت و معدن در حاشيه اين مراسم در گفتگو با خبرنگار ما از تخصيص 6 هزار ميليارد ريال براي اجراي طرح هاي نيمه تمام و ايجادي خبر داد و گفت: همه طرح هايي كه در كارگروه صنعت مصوب شود و داراي توجيه فني / اقتصادي و مالي باشد از اين تسهيلات با نرخ سود 12 درصد بهره مند مي شوند. پيشرو افزود : رقم اعتبار تخصيصي در صورت نياز بيشتر واحدها قابل افزايش است و ما امسال در پرداخت وام محدوديتي نخواهيم داشت. 
واحدمركزی خبر