صفحهٔ اصلي
گفتار
قرص ایموستیم (اكی هرب)Immustimچگونه خود را در مقابل آنفلوآنزای خوكی محافظت كنیم؟
طبق پیش بینی‌های انجام شده آنفلوانزای خوكی ( آنفلوانزای A H1N1)ممكن است درصد بالائی از مردم جهان را گرفتار سازد.سه گونه ویروس آنفلوانزا ( A/B/C ) طبقه بندی شده است كه تنها نوع A و B مسوول بیماری زائی درانسان هستند. این ویروس‌ها از نظر مشخصات آنتی‌ژنی متفاوت هستند. آنفلوآنزای A دو آنتی‌ژن متفاوت برروی سطح ویروس دارد .
به نام‌های  هم آگلوتی نین ( Hemaglutinin ) و نورآمیـداز ( Neuramidase ) . ویروس توسط آنتی ژن هم آگلوتی‌نین به اسید سیالیك سلولی در غشاء میزبان پیوند می‌شود. آنتی‌ژن نورآمیداز از طرف دیگر اسید سیالیك را شكسته و اجازه می‌دهد كه ویروس از سلول آلوده شده جدا شود. جهش ( موتاسیون ) موضعی در ویروس‌های آنفلوآنزای A و B بروز كرده و منجر به ظهور تكراری گونه‌های جدید ویروس( تغییر آنتی ژن) شده متعاقبا آنتی‌بادی‌‌های تولید شده در مقابل گونه‌های قبلی، قدرت محافظتی محدودی علیه عفونت گونه‌های جدیدتر ایجاد می‌كند و بدن را وادار به یك تقابل دائم با ویروس‌ها قرار می‌دهد.
علاوه بر اثر بخشی ناكافی واكسن، عوارض زیادی ناشی از تزریق واكسن در اپیدمیهای قبلی از جمله بروز سندروم گیلن باره گزارش شده است. بنابراین اگر بتوانیم به طریقی سیستم ایمنی بدن را به طور پیشگیری كننده، تقویت كرده كه دفاع بدن در مقابل ویروس افزایش یابد بسیار مطلوب خواهد بود.
بدین منظور مصرف گیاه اكیناسه یا سرخارگل از تیره‌ی كاسنی ( Asteraceae) با قدرت محرك ایمنی بسیار بالا توصیه می‌شود. گونه اكیناسه‌ی قرمز با نام علمی آكیناسه پورپوره‌آ( Echinacea Purpurea ) امروزه بیشتر از سایر گونه‌های دیگر این گیاه، در درمان مورد استفاده می‌باشد.
در گیاه اكیناسه‌ی قرمز مواد مختلفی شناسایی شده‌اند كه عبارتند از:
آلكامیدها، پولی الكن‌ها، مشتقات اسید كافئیك ، پلی ساكارید‌های باوزن مولكولی بالا، فلاونوئیدهای مختلف و آلكالوئیدها.
مطالعات و تجربیات علمی متعدد به اثبات رسانده‌اند كه گیاه اكیناسه پورپوره‌آ محرك ایمنی قدرتمندی می‌باشد. اثر محرك ایمنی این گیاه دارای سه مكانیسم شناخته شده به شرح زیر می‌باشد:
فعال كردن فاگوسیتوز، تحرك فیبروبلاستها و بالابردن فعالیت تنفسی، افزایش فعالیت لوكوسیتها و افزایش فعالیت فاگوسیتی.
شیرابه‌ی اندام هوایی این گیاه به طور چشمگیری درصد عمل فاگوسیتوزی گرانولوسیتهای چند هسته‌ای را افزایش داده و فاگوسیتوز ذرات مخمری را در شرایط  invitro بالا برده است. وقفه‌ی فعالیت هیالورونیداز، تحریك قسمت قشری غدد فوق كلیوی و تحریك تولید پروپردین ( Properdin پروتئین سرم است كه می‌تواند عمل باكتری‌ها و ویروس‌ها را خنثی نماید) و افزون براین، بعد از درمان با این گیاه ، افزایش تولید اینترفرون نیز گزارش شده است. 
به طور كلی اثر محرك ایمنی این گیاه را مربوط به آمیدهای لیپوفیلیك، آلكامیدها و مشتقات اسید كافئیك موجود در آن می‌دانند كه از طریق تحریك فاگوسیتوز گرانولوسیت‌های چند هسته‌ای انجام می‌شود.
در عین حال این عصاره موجب آزاد شدن اینترلوكین I می‌شود. آرابینوگالاكتانها نیز موجب آزاد شدن عامل TNF-a از ماكروفاژها می‌شوند. به طور كلی اكیناسه دارای اثرات ضد میكروبی ، ضد التهابی،متابولیكی، بالابرنده‌ی نیروی ایمنی و ترمیم كننده‌ی زخم، آنتی نئوپلاستیك و ضد عفونی كنندگی می‌باشد.
شركت داروسازی گل دارو قرص ایموستیم را كه محتوی شیرابه خشك شده اندام هوائی گیاه اكیناسه پوپوره‌آ است را فرمولاسیون  كرده و پس از انجام تحقیقات به كلینیك عرضه نموده است. قرص ایموستیم  در تقویت سیستم ایمنی بدنبرای پیشگیری و مقابله با عفونتهای میكروبی و ویروسی به ویژه عفونتهای دستگاه تنفسی و سرماخوردگی و حتی در ورزشكاران حرفه‌ای و در خستگی ‌های مفرط كاملا موثر می‌باشد.
دستور مصرف : برای بزرگسالان ۳ نوبت در روز و درهربار یك قرص و برای كودكان نصف دوز بالغین.
منبع: نوین پزشكی شماره‌ی ۴۵۴