صفحهٔ اصلي
گفتار
همایش اعضای قطب‌های علمی كشاورزی و منابع طبیعی.
دبير شوراي قطب هاي علمي كشور گفت : 800 نفر از پژوهشگران ارشد ، اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي در قالب 110 قطب علمي در كشور فعالند .دبير شوراي قطب هاي علمي كشور گفت : 800 نفر از پژوهشگران ارشد ، اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي در قالب 110 قطب علمي در كشور فعالند .
بختياري نژاد اعتبار اختصاص يافته به اين شورا را ، ساليانه 5 ميليارد تومان اعلام كرد و گفت : از اين ميزان هم فقط 80 درصد آن تامين مي شود ، كه اين امر مشكلاتي براي ادامه فعاليت هاي اين قطب ها و نيز به ثمر رسيدن طرح هاي در دست تحقيق آنها ايجاد كرده است .
دبير شوراي قطب هاي علمي كشور امروز در همايش اعضاي قطب هاي علمي كشاورزي و منابع طبيعي در كرج ، با اشاره به نقش قطب هاي علمي در فرايند توسعه دانايي محور كشور گفت چنانچه اعتبارات اختصاص يافته به اين قطب ها به موقع پرداخت شود ، شاهد برداشته شدن گام هاي بلندي در عرصه علمي خواهيم بود .
وي خاطرنشان كرد البته اعضاي قطب هاي علمي تنها نبايد چشم به دريافت اعتبارات دولتي داشته باشند و بايد با ساير مراكزي كه به خدمات اين قطب ها نيازمندند قرارداد منعقد و از اين راه مشكل كمبود بودجه خود را برطرف كنند .
مديركل امور پژوهشي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري همچنين با اشاره به اينكه بودجه پژوهشي وزارت علوم امسال حدود 320 ميليارد تومان است اضافه كرد مجموع اعتباراتي كه براي حمايت از امر پژوهش در كشور از محل اختصاص يك درصد از توليد ناخالص ملي در نظر گرفته شده 3 هزار و 500 ميليارد تومان است ( نهادها و مراكز دولتي و غيردولتي موظفند يك درصد از درآمد خود را زير نظر معاونت علمي و فناوري رئيس جمهوري در پژوهش هزينه كنند ) كه اگر اين ميزان بودجه محقق شود بخش عمده اي از مشكلات اين عرصه نيز حل مي شود ضمن آنكه 350 ميليارد تومان اعتبار نيز بصورت مستقيم در اختيار اين معاونت براي حمايت از بخش پژوهشي و علمي قرار دارد .