صفحهٔ اصلي
گفتار
ورزش در هوای سرد كالری سوزی را افزایش می دهد.متخصصان معتقدند كه ورزش در سرما كالری سوزی را افزایش می‌دهد. ممكن است كه دویدن در سرما و هوای زیر صفر درجه لذت كمتری از دویدن در هوای خنك پاییزی داشته باشد. با این حال هوای سردتر میزان كالری سوزانده شده را افزایش می‌دهد.

  به نقل از My fitness pal، ورزش‌های متداول در فصل زمستان وجود دارد كه هواداران خاص خود را دارند. بسیاری از افراد در فصل زمستان ورزش‌هایی از جمله اسكی و اسنوبورد انجام می‌دهند.

بررسی‌ها نشان داده است كه ورزش كردن در سرما باعث می‌شود كه بدن كالری بیشتری بسوزاند.

مدیر این تحقیقات درباره دلیل این مساله می‌گوید: بدن در هوای سرد باید بیشتر فعالیت كند تا دمایش را افزایش دهد. بنابراین كالری بیشتری می‌سوزاند. به ‌این‌ ترتیب سوخت و ساز بدن نیز افزایش می‌یابد. البته شدت تمرین می‌تواند بر كاهش وزن موثر باشد. اگر بدن به هنگام ورزش در سرما عرق كند، قطعاً این فعالیت وزن را كاهش می‌دهد.

مطالعات انجام شده در سال 2014 نیز نشان داده بود كه ورزش  در سرما باعث می‌شود كه چربی‌های سفید در بدن به چربی قهوه‌ای تبدیل شوند. چربی‌های موجود در شكم و پاها با ورزش در سرما راحت‌تر آب می‌شوند. هنگامی كه چربی‌های سفید به چربی قهوه‌ای تبدیل شود احتمال سوزانده شدن آن بیشتر است. 
ایسنـا