صفحهٔ اصلي
گفتار
آب هندوانه درد عضلاني ورزشكاران را برطرف مي كند .محققان علوم پزشكی اعلام كردند با مصرف آب هندوانه می توان درد عضلانی پس از ورزش را در ورزشكاران برطرف كرد.
دكتر انكارنا آگویو و همكارانش در مقاله ای در شماره اخیر نشریه شیمی غذایی اعلام كردند این اثر آب هندوانه به وجود نوعی اسید آمینه به نام ال سیترولین بازمی گردد.
به گفته محققان ، خواص آنتی اكسیدانی آب هندوانه ،‌ پروتئین های عضلانی را افزایش می دهد و قدرت عضلانی ورزشكاران را بالا می برد.
به گزارش پایگاه خبری یورك الرت در اینترنت ، محققان می گویند این خواص در آب هندوانه طبیعی دیده می شود و آب هندوانه غنی شده با ال سیترولین ،‌ چنین خواصی ندارد.

واحد مركزی خبر