صفحهٔ اصلي
گفتار
ايران و فائـو طرح مشترك پيشگيري از آفلاتوكسين پسته اجرا مي كنند .
جمهوري اسلامي ايران و سازمان جهاني خواربار كشاورزي ملل متحد (فائو) به طور مشترك طرح TCP را به منظور شناسايي و پيشگيري از آلودگي آفلاتوكسين پسته ايران اجرا مي كنند.جمهوري اسلامي ايران و سازمان جهاني خواربار كشاورزي ملل متحد (فائو) به طور مشترك طرح TCP را به منظور شناسايي و پيشگيري از آلودگي آفلاتوكسين پسته ايران اجرا مي كنند.
به گزارش روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي، مدير كل دفتر امور ميوه هاي سردسيري و خشك گفت: اين طرح با اعتبار 374 هزار دلار از جانب سازمان فائو و 4800 ميليون ريال از طرف ايران به اجرا درآمده است. رضا فتوحي تعيين عوامل موثر بر آلودگي پسته ايراني به آفلاتوكسين و تاثير آن بر كيفيت پسته، جلوگيري از افت تجارت پسته ايران و تدوين و اجراي برنامه ملي پيشگيري از آلودگي آفلاتوكسين را از اهداف طرح TCP عنوان كرد.
وي با اشاره به 450 هزار هكتار سطح باغات پسته كشور گفت: اين طرح در مناطق عمده توليد پسته ايران اجرا مي شود. فتوحي مدت اجراي اين طرح را 15 ماه اعلام كرد و اظهار داشت: اجراي طرح TCP از آبان امسال شروع شده است و اكنون كارشناسان در مرحله بررسي و شناخت از وضع موجود پسته كشور و جمع آوري اطلاعات در مورد آفلاتوكسين پسته ايران و دنيا هستند.
به گفته وي يافته ها در مورد آفلاتوكسين پسته ازجانب گروهي از مشاوران ملي و بين المللي طرح مورد تجزيه و تحليل و در نهايت، برنامه هاي پيشنهادي و عملياتي در ادامه اقدام هاي گذشته ايران ارايه مي شود.
فتوحي با بيان اينكه طرح TCP داراي يك شوراي راهبردي است افزود: وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و سازمان هاي استاني مربوط، بهداشت و درمان، بازرگاني، سازمان استاندارد، بخش خصوصي و نماينده باغداران از اعضاي اين شورا هستند.
وي اضافه كرد: تعيين رويكردها و استراتژي فني و عملياتي طرح TCP از وظايف اين شوراست. فتوحي در عين حال ابراز داشت: ايران تاكنون اقدام هاي جدي در زمينه بهبود ساختارهاي بهداشتي و توليدي پسته نظير توسعه واحدهاي فرآوري تمام مكانيزه و بهداشتي، اصلاح باغات موجود، ايجاد آزمايشگاه هاي مجهز و استاندارد در بخش دولتي و خصوصي، ايجاد پايانه هاي صادراتي و بهداشتي، برگزاري كارگاه هاي آموزشي و اجراي سيستم هاي مديريت توليد پسته انجام داده است و در چارچوب طرح TCP با استفاده از تجارب بين المللي اين فعاليت ها ادامه خواهد يافت.
شبكه‌خبر