صفحهٔ اصلي
گفتار
همايش آشنايي با آثار و مضرات داروهاي نيروزا


همايش يك روزه آشنائي با آثار و مضرات داروهاي نيروزا ، امروز با حضور مربيان وزنه برداري سراسر كشور برگزار شد.
به گزارش واحد مر كزي خبر، فدراسيون وزنه برداري با همكاري ستاد مبارزه با دوپينگ سازمان تربيت بدني ، همايش يك روزه اي در خصوص آشنائي با آثار و مضرات داروهاي نيروزا را با حضور مربياني از سراسر كشورامروز در مجموعه ورزشي آزادي تهران برگزار كرد.
در اين همايش ، دكتر حكمت پور در باره اهميت تغذيه صحيح و عملكرد قهرمانان، دكتر فرشاد غزاليان در خصوص راههاي جلوگيري از آسيب هاي ورزشي به نوجوانان و جوانان و دكتر طباطبائي در باره معرفي روش هاي آزمايش دوپينگ و داروهاي غير مجاز و مقررات مربوط به معرفي مكمل هاي مجاز و چگونگي مصرف آنها براي حاضران توضيحاتي را ارائه كردند. در پايان اين همايش، فدراسيون وزنه برداري براي تمامي شركت كنندگان گواهي شركت در همايش صادر كرد.
واحدمركزی خبر