صفحهٔ اصلي
گفتار
ورزش مداوم خطر بروز سكته مغزي را كاهش مي‌دهد.پژوهشگران اعلام كردند فعالیت بدنی و ورزش مداوم خطر بروز سكته مغزی را كاهش می‌دهد.
به گفته دكتر میشل مك‌دانل و همكارانش در دانشگاه‌های ساوت استرالیا و آلاباما، خطر بروز سكته مغزی در افرادی كه فعالیت بدنی ندارند 20 درصد بیشتر از افرادی است كه ورزش می‌كنند.
پژوهشگران در این تحقیقات پرونده پزشكی 27 هزار زن و مرد آمریكایی 47 ساله و بیشتر را برای حدود پنج سال و نیم، بررسی كردند.
در تحقیقات پیشین فعالیت بدنی در پی افزایش فشار خون، یكی از عوامل خطر آفرین در بروز سكته مغزی شناخته شدند؛ در این حال تحقیقات مك‌دانل و هكارانش اولین نمونه‌ای است كه نشان می‌دهد فعالیت بدنی در جلوگیری از بروز سكته مغزی موثر است.
به گزارش پایگاه اینترنتی «مدیكال نیوز تودی»، نتیجه این تحقیقات در نشریه «سكته مغزی» منتشر شد.
واحد مركزی خبر