صفحهٔ اصلي
گفتار
شكفتن لاله هاي مردابي درآمللاله هاي مردابي در آب بندان روستاي ترويجان آمل شكفته شدند .
لاله هاي مردابي 30 هزار متر مربع از مساحت 80 هزار مترمربعي آبندان روستاي ترويجان آمل را صورتي رنگ كرده است . عسگرتوكلي صاحب اين آب بندان گفت : سالهاي گذشته فقط در چند صدمتر مربع از اين آب بندان لاله هاي مردابي گل ميدادند اما آب و هواي مناسب بهار امسال موجب گسترش اين گياه آبزي شده است .
به گفته كارشناس اداره محيط زيست آمل اين گياه در آب شناور و برگهاي آن بزرگ و مانند سپر است .
يدالله رنجبر ارتفاع لاله هاي آبي را 30 تا 40 سانتي متر از سطح آب بيان كرد و افزود : لاله مردابي گياهي سمي نيست و ساقه و گل هاي خشك شده آن دارويي طبيعي است . 
واحد مركزی خبر