صفحهٔ اصلي
گفتار
توليد 20 درصد قزل آلاي كشور در چهارمحال وبختياري .
20 درصد از ماهيان سردابي قزل‌ آلاي كشور در چهارمحال وبختياري توليد و روانه بازار مي ‌شود.20 درصد از ماهيان سردابي قزل‌ آلاي كشور در چهارمحال وبختياري توليد و روانه بازار مي ‌شود.
كارشناس تـوليد و بهره ‌بـرداري شيلات و آبزيان چهارمحال وبختياري گفت : امسال بيش از 9 هزار و 498 تن مـاهي سـردابي در223 مزرعه پرورش توليد شده كه اين رقم درمقايسه با مدت مشـابه پارسال 20 درصد كاهش يافته است .
مصيب كبيري افزود: با كم‌ شدن آب چشمه ‌ها و رودخانه‌ ها، 40 مزرعه پرورش ماهي دراين استان امسال غيرفعال و موجب كاهش توليد اين ماده پروتيني شده است .
وي از بيمه نبودن تعداد زيادي از مزارع پرورش ماهي در استان خبرداد وگفت: با جاري شدن سيل در بهار امسال به تعدادي ازمزارع پرورش ماهي سردابي شهرستان هـاي اردل و كوهـرنگ خسارت كلي وارد شد .
استان چهارمحال و بختياري هم اكنون رتبه نخست توليد ماهي سردابي كشور را به خود اختصاص داده است.
شبكه‌خبر