صفحهٔ اصلي
گفتار
نهالستــان توت فرنگی
تنها نهالستان توت فرنگي استان كردستان با توليد بيش از 2 ميليون بوته توت فرنگي در شهرستان مريوان قرار دارد .تنها نهالستان توت فرنگي استان كردستان با توليد بيش از 2 ميليون بوته توت فرنگي در شهرستان مريوان قرار دارد .
اين نهالستان در روستاي ني از توابع بخش مركزي مريوان قرار دارد و فعاليت توليدي خود را از سال 1382 آغاز كرده و سالانه بيش از 2 ميليون بوته و نشاء توت فرنگي توليد مي كند كه علاوه بر تامين نياز شهرستا مريوان و استان كردستان به ساير استانهاي كشور از جمله فارس ، اصفهان ، خوزستان ، كرمان ، تهران ، ايلام ، كرمانشاه ، گلستان و مركزي صادر مي شود .
به گفته سيدعزيز هاشمي مدير جهاد كشاورزي مريوان ، نهالستان زريوار در زميني به مساحت 2 هكتار احداث شده كه زمينه اشتغال 3 نفر و همچنين 700 نفر روزكار را فراهم كرده است .
شبكه خبر